Jaarplan 2024: in verbinding!

Het Justid-jaarplan 2024 is gereed. Dit jaarplan geeft inzicht in de going concern, actualiteiten en ontwikkelingen die het komende jaar inzet van Justid vragen. Excellente dienstverlening, krachtige oplossingen en het zijn van een aantrekkelijke werkgever zijn de pijlers onder onze strategie.

Schematische samenvatting van jaarplan 2024

In al ons werk dragen we elke dag bij aan een optimaal ketenresultaat. Meer dan ooit is het van belang om bij alles wat we doen van buiten naar binnen te kijken. Als dienstverlenende ketenpartner willen we namelijk aansluiten op de behoefte die er is bij opdrachtgevers en gebruikers. De uitdagingen in de ketens zijn ook in 2024 onverminderd groot. Daarbij neemt de maatschappelijke complexiteit waarin wij werken alleen maar toe. Ondertussen staat het vertrouwen in de overheid onder druk. Dit vraagt continue reflectie en een opstelling van Justid als lerende organisatie.