Informeren einde detentie of verlof

Welke taak wordt er uitgevoerd? 

Een van de taken van het Informatieportaal Justitiabelen (Injus) is het informeren van gemeenten als de detentie van een gedetineerde begint/eindigt of als de gedetineerde op verlof gaat. Dit kan worden gedaan in het kader van re-integratie of bij bepaalde categorieën zaken die onder de Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ) vallen.1 Daarnaast is het ook een taak van Injus om het Openbaar Ministerie (OM) een melding te sturen als een slachtoffer geïnformeerd moet worden over het begin of einde van een detentie of verlof.2

1 De wettelijke basis voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van re-integratie is artikel 18a van de Penitentiaire beginselenwet en artikel 20d van de Penitentiaire maatregel. De wettelijke basis voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ) is gebaseerd op artikel 18a van de Penitentiaire beginselenwet en artikel 11a van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

2 De wettelijke basis voor het informeren van slachtoffers over het detentieverloop wordt gevormd door artikel 51ac van het Wetboek van Strafvordering en de Regeling verstrekken zaaksinformatie aan slachtoffers.

Waarom wordt hierbij een algoritme gebruikt?

Om meldingen zo goed mogelijk op te stellen worden algoritmen gebruikt. Het doel van het algoritme is om automatisch te bepalen wie op basis van wet- en regelgeving wanneer op de hoogte moet worden gesteld van de momenten waarop de gevangenisstraf (de zogenoemde detentie) van iemand begint, eindigt en wanneer een gedetineerde met verlof gaat.

Door een algoritme te gebruiken, kan het aantal handmatige handelingen worden beperkt. Dit heeft als voordeel dat de kans op een menselijke fout of vertraging bij het sturen van meldingen afneemt.