Inschrijven Strafrechtketendatabank

Welke taak wordt er uitgevoerd? 

In de strafrechtketen werken verschillende organisaties aan de opsporing, vervolging en berechting van daders en een goede uitvoering van straffen. De strafrechtketendatabank (SKDB) is het systeem dat de strafrechtketen ondersteunt bij het bepalen van de leidende identiteit in strafzaken. In de SKDB worden de naam en andere persoonlijke gegevens (de personalia) van een verdachte of veroordeelde opgeslagen onder het unieke strafrechtketennummer (SKN) van die persoon.1 Het SKN is het middel om binnen de strafrechtketen te communiceren over wie het gaat. Als er een persoon wordt ingeschreven bij de SKDB met een set van personalia door bijvoorbeeld de politie, wordt een algoritme in de SKDB gebruikt bij het bepalen of de persoon al een SKN heeft. Als dit het geval is, kunnen nieuwe gegevens onder het bestaande SKN geplaatst worden. Als de persoon nog geen SKN heeft, wordt er een nieuw SKN aangemaakt en komen de gegevens daaronder te staan.

1 De wettelijke basis voor deze taak wordt gevormd door artikel 27b van het Wetboek van Strafvordering en het Besluit Identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden.

Waarom wordt hierbij een algoritme gebruikt?

Het doel van het algoritme is om de aangeleverde personalia te vergelijken met de gegevens in de SKDB. Er komen te veel sets met personalia per dag binnen om de taak handmatig uit te voeren, daarom wordt hier een algoritme gebruikt als hulpmiddel. De toegevoegde waarde van het algoritme in dit proces is dat het enorm veel tijd bespaart. Het is onmogelijk om alle aangeleverde personalia handmatig te matchen. Ook kan inzet van het algoritme onjuistheden door menselijk handelen voorkomen en/of beperken.