'Het maatschappelijk belang geeft mij veel motivatie om mijn werk goed te doen'

Sander Laan werkt als functioneel beheerder bij de afdeling Persoonsinformatie van de Justitiële Informatiedienst (Justid). Graag laten we hem aan het woord om te vertellen waarom hij voor Justid heeft gekozen en wat hij precies doet.

“Sinds november 2020 werk ik bij Justid, direct vanuit de schoolbanken. Vanaf het eerste moment vond ik het heel leuk dat Justid een relatief onbekend overheidsorgaan was. Ik denk niet dat veel mensen van Justid gehoord hebben. Het opereren in de straf- en migratieketen vond ik ook een gaaf vooruitzicht. Het maatschappelijk belang geeft mij veel motivatie om mijn werk goed te doen. Een familielid van mij werkt voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI); ik was dus al een beetje bekend met werken voor de overheid. Daar heb ik altijd goede verhalen over gehoord.”

Tweelingbroer

“Het leukste aan mijn werk vind ik dat we hulp bieden aan ketenpartners bij het uitvoeren van identiteitsonderzoeken en het analyseren van berichtenstromen bij problemen binnen de keten. Het werk is belangrijk en tevens ‘nodig’. Een praktijkcasus als voorbeeld van iets wat mijn werk zo leuk maakt: een man wordt opgepakt voor verdenking van een misdrijf. Deze man wordt door de politie voor een zogeheten identificatiezuil gezet, maar weigert zijn identiteit prijs te geven. Ook heeft hij geen identiteitsbewijs op zak. Op een later moment wordt hij weer verwacht en hij heeft dan wel een identiteitsbewijs bij zich. Hij wordt nogmaals voor de zuil gezet, maar wat blijkt? Zijn vingerafdrukken komen niet overeen met zijn vorige registratie. Hier komen mijn werkzaamheden in beeld. Uiteindelijk bleek dat zijn eeneiige tweelingbroer op kwam dagen, aangezien de broer van de verdachte waarschijnlijk minder op zijn kerfstok had. Ik vind het mooi dat we dit met ons werk aan het licht kunnen brengen.”

“Met mijn werk draag ik bij aan de missie van Justid: cruciale informatie op het juiste moment. Als de identiteit van een verdachte wordt vastgesteld bij een identificatiezuil, dan wordt deze informatie gecontroleerd en geregistreerd bij ketenpartners en teruggekoppeld aan de zuil. Deze berichten moeten binnen een bepaalde tijd afgehandeld en juist verwerkt zijn. Voor de continuïteit en integriteit van deze berichtenstromen ben ik als functioneel beheerder verantwoordelijk.”