Hoelang blijft een strafblad bewaard?

Er gelden bewaartermijnen van de informatie op het strafblad. De wet bepaalt hoe lang deze informatie blijft staan. Dat is verschillend voor misdrijven en overtredingen. Overtredingen blijven korter op het strafblad staan dan misdrijven. 

Wanneer worden justitiële gegevens van overtredingen verwijderd?

  • 5 jaar na de einduitspraak of 5 jaar na het volledig betalen van een strafbeschikking;
  • 10 jaar na de einduitspraak of 10 jaar na het volledig voldoen van een strafbeschikking als er een vrijheidsstraf of een taakstraf is opgelegd;
  • 2 jaar na het overlijden van de persoon op wiens strafblad het feit staat.

Wanneer worden justitiële gegevens van misdrijven verwijderd?

De regels voor verwijdering van misdrijven zijn ingewikkelder dan bij overtredingen. De verwijderingstermijn hangt onder meer af van het strafmaximum dat voor dat feit in de wet staat. Dat is dus niet de straf die iemand kreeg maar de straf die iemand volgens de wet maximaal had kunnen krijgen.

Ook kan bij misdrijven de bewaartermijn verlengd worden als er een nieuwe einduitspraak wordt gedaan voor een ander misdrijf. De bewaartermijn van 20 en 30 jaar wordt namelijk verlengd als er een nieuwe einduitspraak volgt voor een ander strafbaar feit. Concreet betekent dit dat als er meerdere misdrijven staan geregistreerd, alle geregistreerde misdrijven pas worden verwijderd zodra de bewaartermijn, die het verst in de toekomst ligt, is verstreken. Dat heet verlenging of cumulatie.

Als geen sprake is van verlenging worden justitiële gegevens van misdrijven verwijderd:

Bij misdrijven waarvoor u volgens de wet minder dan 6 jaar gevangenisstraf kunt krijgen (bijvoorbeeld winkeldiefstal).

  • 20 jaar na de einduitspraak of 20 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking.
  • In ieder geval 12 jaar na het overlijden van de persoon op wiens strafblad het feit staat.

Bij misdrijven waarvoor u volgens de wet minimaal 6 jaar gevangenisstraf kunt krijgen (bijvoorbeeld inbraak of winkeldiefstal samen met een ander).

  • 30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar, dan wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar).
  • In ieder geval 20 jaar na het overlijden van de persoon op wiens strafblad het feit staat.

Bij alle zedenmisdrijven (ongeacht de opgelegde straf of het strafmaximum), bij levenslange gevangenisstraf of wanneer een maatregel zoals TBS langer dan 40 jaar duurt: Na 80 jaar.

Terug naar strafblad overzichtspagina