Hoelang blijft een strafblad bewaard?

Er gelden verschillende bewaartermijnen voor de gegevens op het strafblad. De wet bepaalt hoe lang deze gegevens mogen worden bewaard. Zo is er een verschil tussen de bewaartermijn voor misdrijven en die van overtredingen. Overtredingen staan korter op het strafblad dan misdrijven. 

Wanneer worden justitiële gegevens van overtredingen verwijderd?

  • 5 jaar na de einduitspraak of 5 jaar na het volledig betalen van een strafbeschikking;

  • 10 jaar na de einduitspraak of 10 jaar na het volledig voldoen van een strafbeschikking als er een vrijheidsstraf of een taakstraf is opgelegd;
  • 2 jaar na het overlijden van de persoon op wiens strafblad het feit staat;
  • na het vervallen van het recht tot vervolging door verjaring. Kijk hier voor meer informatie 

Wanneer worden justitiële gegevens van misdrijven verwijderd?

De regels voor verwijdering van misdrijven zijn ingewikkelder dan bij overtredingen. De verwijderingstermijn hangt onder meer af van het strafmaximum dat voor dat feit in de wet staat. Dat is dus niet de straf die een persoon kreeg, maar de straf die een persoon volgens de wet maximaal had kunnen krijgen. Afhankelijk hiervan is de bewaartermijn 20 of 30 jaar.

Bij misdrijven kan de bewaartermijn verlengd worden als er een einduitspraak door de rechter is gedaan voor een ander misdrijf. De bewaartermijn van 20 en 30 jaar wordt dan namelijk verlengd tot het einde van de bewaartermijn van dat andere misdrijf. Dit heet verlenging of cumulatie.

Voorbeeld: u bent in 2010 veroordeeld voor diefstal en dit feit vormt uw enige registratie. Deze registratie wordt na 20 jaar, dus in 2030, verwijderd. U bent in 2018 opnieuw in aanraking gekomen met justitie en veroordeeld voor een ander misdrijf met een bewaartermijn van 20 jaar. Dan betekent dit dat beide zaken in 2038 worden verwijderd. Mocht na 2018 een einduitspraak voor een nieuw misdrijf volgen, dan zal de bewaartermijn opnieuw worden verlengd.

Als geen sprake is van verlenging worden justitiële gegevens van misdrijven verwijderd:

Bij misdrijven waar volgens de wet minder dan 6 jaar gevangenisstraf op staat (bijvoorbeeld winkeldiefstal):

  • 20 jaar na de einduitspraak of 20 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking;
  • dan wel 12 jaar na het overlijden van de persoon op wiens strafblad het feit staat.

Bij misdrijven waar volgens de wet minimaal 6 jaar gevangenisstraf op staat (bijvoorbeeld inbraak of winkeldiefstal samen met een ander gepleegd):

  • 30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking, tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar. Dan wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar);
  • dan wel 20 jaar na het overlijden van de persoon op wiens strafblad het feit staat.
  • Bij alle zedenmisdrijven (ongeacht de opgelegde straf of het strafmaximum), bij een levenslange gevangenisstraf of wanneer een maatregel zoals TBS langer dan 40 jaar duurt, is de bewaartermijn 80 jaar.

Justitiële gegevens worden ook verwijderd na het vervallen van het recht tot vervolging voor dat misdrijf door verjaring. Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/verjaringstermijn-misdrijven 

Terug naar strafblad overzichtspagina