Strafblad

Het Strafblad

Als een persoon een strafbaar feit pleegt en wordt vervolgd door het OM, komt dat meestal op zijn of haar strafblad te staan. Als de zaak eenmaal is afgehandeld, wordt de beslissing van het OM of de uitspraak van de rechter bij die aantekening op het strafblad vermeld. Het strafblad heet officieel het ‘uittreksel justitiële documentatie'. De Justitiële Informatiedienst is de beheerder van de strafbladen.

Elke burger heeft het recht zijn eigen strafblad in te zien, maar ook kunnen daartoe bevoegde instanties het strafblad raadplegen. Bijvoorbeeld in een sollicitatieprocedure of bij een aanvraag van een wapenvergunning, is het gewenst te weten of en op welke manier de betreffende persoon in aanraking is geweest met justitie. 

Wat wel en niet op het strafblad komt te staan en hoe lang het erop blijft staan, is geregeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Bij een misdrijf krijgt een persoon altijd een strafblad (als deze persoon ouder is dan 12 jaar). Bij een overtreding hangt het af van de soort overtreding en de opgelegde straf.

Vragen over het strafblad, kan men stellen aan de medewerkers van de afdeling Klant Contact en Service van de Justitiële Informatiedienst. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 07.30 uur uur tot 17.30 uur op telefoonnummer:  088 – 998 90 00.