Strafblad

Het Strafblad

Als een persoon een strafbaar feit pleegt en wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM), dan komt dat, op een paar uitzonderingen na, op het strafblad te staan. De beslissing van het OM of de uitspraak van de rechter wordt hierop vermeld als de strafzaak is afgehandeld. Ook de door de politie en OM opgemaakte strafbeschikkingen worden in een aantal gevallen opgenomen op het strafblad. Het strafblad heet officieel het ‘Uittreksel Justitiële Documentatie'. De Justitiële Informatiedienst is, namens de Minister van Justitie en Veiligheid, de beheerder van de Justitiële Documentatie. Meestal wordt gesproken over het ‘strafblad’. Die term wordt hier daarom gebruikt.

Wat wel en niet op het strafblad komt te staan en hoe lang iets erop blijft staan, is geregeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Alle misdrijven worden geregistreerd. Overtredingen worden in de meeste gevallen opgenomen op het strafblad, maar er zijn belangrijke uitzonderingen. Het moet gaan om strafbare feiten die zijn gepleegd door personen die de leeftijd hebben van 12 jaar of ouder.

Bevoegde instanties, zoals het OM en de rechtspraak, kunnen het strafblad raadplegen als dat volgens de wet is toegestaan en het noodzakelijk is. In het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens is geregeld welke organisaties het strafblad nog meer mogen raadplegen. Dit zijn bijvoorbeeld ook de politie, de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast heeft elke burger het recht om een overzicht van de op zijn naam geregistreerde justitiële gegevens te ontvangen.

Als u algemene vragen heeft over uw strafblad, dan kunt u ons bellen of e-mailen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 17.30 uur. Ons telefoonnummer is 088 - 998 90 00 en ons e-mailadres is info@justid.nl.

Om de regels zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk uit te leggen, zijn sommige bijzonderheden en uitzonderingen in de regelgeving weggelaten. Bovendien verandert de wetgeving regelmatig. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze toelichting over het strafblad.