Lichte verkeersovertredingen: de Muldergedraging

Lichtere verkeersovertredingen die op administratieve wijze worden afgehandeld zijn de zogenaamde Muldergedragingen. Welke overtredingen dit zijn is bepaald in de Wet Mulder (officieel de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften). De instantie die deze overtreding afhandelt is het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Krijgt u een brief van het CJIB met daarop een M (van ‘Mulder’) in de rechter bovenhoek, dan heeft de daarin genoemde sanctie (boete) betrekking op een lichte verkeersovertreding. In de brief is opgenomen over welk feit het gaat, wanneer de boete betaald moet worden en wat u moet doen als u het er niet mee eens bent. Overschrijdingen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom tot 30 km/h, en op de snelweg tot 40 km/h, worden meestal administratief afgedaan als Muldergedragingen.

De administratieve afhandeling van een overtreding valt buiten het strafrecht. Daarom wordt een Muldergedraging niet op het strafblad opgenomen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het CJIB.

Terug naar strafblad overzichtspagina