Overtreding en uitzonderingen

Niet altijd wordt een overtreding op het strafblad vermeld. De regels voor het vermelden van overtredingen op het strafblad kennen namelijk veel uitzonderingen. In drie gevallen volgt geen aantekening op het strafblad:

  1. er wordt een strafbeschikking opgelegd van minder dan € 130,00;
  2. de zaak wordt geseponeerd zonder bijzondere voorwaarden; of
  3. de rechter legt een geldboete op van minder dan € 130,00 en er is geen bijkomende straf opgelegd.

Wat zijn de uitzonderingen?

Er zijn behoorlijk veel overtredingen die wél in de justitiële documentatie komen, ook als ze zonder bijzondere voorwaarden worden geseponeerd of met een boete of strafbeschikking van minder dan € 130,00 worden afgedaan. Dit is geregeld in wet- en regelgeving (artikel 4, tweede lid Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens). Denk daarbij bijvoorbeeld aan baldadigheid, openbare dronkenschap, onverzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs, gevaar op de weg veroorzaken en vele andere overtredingen komen altijd op het strafblad.

Staat er een overtreding op uw strafblad?

Om te weten of een overtreding op het strafblad wordt vermeld, kunt u een verzoek indienen om uw strafblad in te zien.