Overtredingen

Overtredingen die niet worden opgenomen op het strafblad

In tegenstelling tot een misdrijf wordt niet elke overtreding op het strafblad vermeld. In de volgende gevallen volgt geen aantekening van een overtreding op het strafblad:

  1. er wordt een strafbeschikking opgelegd van minder dan € 130;
  2. de zaak wordt door het Openbaar Ministerie geseponeerd zonder voorwaarden, het zogenaamde onvoorwaardelijke sepot;
  3. de rechter legt een geldboete op van minder dan € 130 en er is geen bijkomende straf opgelegd, zoals ontzetting van bepaalde rechten of een verbeurdverklaring.

Op de hierboven genoemde algemene regels is echter een uitzondering gemaakt voor bepaalde overtredingen. De hieronder genoemde overtredingen worden wel altijd vermeld.

Overtredingen die altijd worden vermeld

Er zijn ook overtredingen die wél op het strafblad komen, dus ook als sprake is van een sepot zonder voorwaarden of een boete van minder dan € 130. Deze overtredingen staan genoemd in artikel 4, tweede lid Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Het betreft bijvoorbeeld baldadigheid, openbare dronkenschap, onverzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs en veroorzaken van gevaar op de weg. Deze overtredingen komen dus altijd op het strafblad.