Persoonsdossier

De Documentatie Persoonsdossiers is de verzameling van persoonsdossiers die door de Justitiële Informatiedienst namens de Minister van Justitie en Veiligheid wordt beheerd.

Een persoonsdossier bestaat uit één of meerdere rapporten die aan de rechterlijke autoriteiten zijn uitgebracht in verband met een strafzaak of in het belang van de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf of maatregel of ten behoeve van de Reclassering. Zo’n onderzoek heeft betrekking op het gedrag en/of de levensomstandigheden en kan worden opgemaakt door bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, de (jeugd)reclassering of het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Het doel van het verwerken van persoonsgegevens in het persoonsdossier is het bevorderen van een juiste toepassing van het strafrecht.

In de wet is opgenomen aan wie en voor welk doel de rapporten in het persoonsdossier verstrekt mogen worden. Deze rapporten worden in beginsel na 10 jaar verwijderd. Als een straf of maatregel is opgelegd die langer duurt dan 10 jaar, dan is de bewaartermijn gelijk aan de duur van de opgelegde vrijheidsstraf of maatregel in de zaak waarin dat rapport is uitgebracht.

Voorbeeld: u bent in 2020 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en er is in deze zaak een rapport opgemaakt. Dit rapport wordt dan niet in 2030 (na 10 jaar), maar in 2035 verwijderd (na de duur van de opgelegde vrijheidsstraf).

Inzien van het persoonsdossier

U kunt geen schriftelijke informatie over of een kopie van de rapporten uit uw persoonsdossier krijgen (artikel 43 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). U kunt uw persoonsdossier wel inzien. Om uw persoonsdossier in te zien, kunt u een verzoek indienen bij Klant Contact en Service van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@justid.nl of het sturen van een brief naar postbus 337, 7600 AH Almelo. In beide gevallen dient u bij uw verzoek uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Ook dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs (kopie geldig paspoort, rijbewijs of gemeentelijk identiteitsbewijs) te worden meegestuurd. U krijgt binnen vier weken een reactie. De rechtbank nodigt u vervolgens uit om uw persoonsdossier in te zien.