Sepot en vrijspraak bij een misdrijf

Voor misdrijven geldt dat een sepotbeslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om niet verder te vervolgen, of de beslissing vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging door de rechter, ook wordt opgenomen op het strafblad. Wanneer een persoon als verdachte wordt aangemerkt inzake een misdrijf, dan wordt dit ook opgenomen op het strafblad. Er zijn twee uitzonderingen:

  • de beslissing waarbij het OM heeft vastgesteld dat de betrokken persoon ten onrechte als verdachte is aangemerkt (sepotcode 01);
  • de beslissing waarbij het OM heeft vastgesteld dat sprake is van de rechtmatige uitoefening van geweld door een ambtenaar (sepotcode 09).

Terug naar strafblad overzichtspagina