Sepot, strafbeschikking en vrijspraak

Ook een sepot of strafbeschikking van het OM of een vrijspraak door de rechter komt op het strafblad. Dus ook al is een persoon nooit vervolgd of al is een persoon vrijgesproken, op zijn of haar justitiële documentatie staat dat hij of zij verdachte is geweest van dat misdrijf. Er zijn maar twee uitzonderingen:

  • als de zaak is geseponeerd omdat een persoon ten onrechte als verdachte is aangemerkt (sepotcode 01) en
  • bij de beslissing tot niet vervolgen na vaststelling door het OM van een rechtmatige geweldsaanwending van een opsporingsambtenaar (sepot 09).

Terug naar strafblad overzichtspagina