Jongeren, strafblad en HALT

Ook minderjarigen, dat wil zeggen jongeren in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar, kunnen een strafblad krijgen. Voor de registratie van strafbare feiten gelden dezelfde regels als voor meerderjarigen.

Justitiële gegevens van jongeren met een strafblad worden altijd verstrekt aan de rechter en de officier van justitie. Aan andere instanties worden de gegevens van jongeren alleen verstrekt als dit in de wet (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens) geregeld is.

Een zogenaamde HALT-straf is een alternatieve afdoening ter voorkoming van verdere (strafrechtelijke) vervolging. Als een aanbod voor een HALT-afdoening wordt aanvaard en door de jongere met succes wordt uitgevoerd, dan is een zaak daarmee afgedaan. Het strafbare feit of de HALT-afdoening wordt dan niet opgenomen op het strafblad. Meer informatie hierover staat op halt.nl

Maar let op!

Als het voorstel voor een HALT-afdoening niet wordt aanvaard of niet succesvol wordt afgerond, dan kan deze persoon alsnog worden vervolgd of een strafbeschikking opgelegd krijgen. Die beslissingen van het Openbaar Ministerie of van de rechter worden over het algemeen wel opgenomen op het strafblad. Zie pagina Het strafblad.

Terug naar strafblad overzichtspagina