Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Dat iemand een strafblad heeft, betekent niet direct dat deze persoon geen VOG krijgt. De regels die gelden voor het verkrijgen van een VOG zijn anders dan de regels die gelden voor het opslaan van gegevens over strafbare feiten in de justitiële documentatie. De beoordeling van de VOG is maatwerk. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Meer informatie hierover leest u op www.justis.nl/vog.

Terug naar strafblad overzichtspagina