Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor een (nieuwe) baan is soms een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. In sommige branches, bijvoorbeeld de kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht. De Justitiële screeningsautoriteit (Justis) handelt de VOG-aanvragen af en is de enige instantie in Nederland die een VOG afgeeft.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor een specifieke baan of stage, maar voor een andere niet. Een snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld van belang zijn als een aanvrager taxichauffeur wil worden, maar is niet van belang voor een functie van baliemedewerker bij een bank. Heeft u geen strafblad, of heeft u geen strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag? Dan krijgt u een VOG.

Dat iemand een strafblad heeft, betekent dus niet direct dat deze persoon geen VOG krijgt. De regels die gelden voor het verkrijgen van een VOG zijn anders dan de regels die gelden voor het opslaan van gegevens over strafbare feiten in de Justitiële Documentatie. De beoordeling van de VOG is maatwerk. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken of deze persoon strafbare feiten op zijn strafblad heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Meer informatie over de VOG staat op de website van Justis.

Terug naar strafblad overzichtspagina