Verstrekken van het Overzicht Justitiële Gegevens  

Het is mogelijk om een overzicht van de op uw naam geregistreerde justitiële gegevens te ontvangen op papier. Het overzicht verschilt van het Uittreksel Justitiële Documentatie (strafblad) in die zin dat het geen echtheidskenmerken, zoals het Rijkslogo, bevat. Het overzicht is bedoeld om u inzage te geven in de gegevens die van u worden verwerkt. Het is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zo mogen werkgevers of verzekeraars hier niet om vragen. Verder is dit overzicht ook niet bedoeld om te gebruiken voor reizen of emigratie naar het buitenland. Het overzicht is geen vervanging voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze wordt verstrekt door Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Meer informatie over de VOG staat op de de website van Justis.

Ook voor een rechtspersoon is het mogelijk een Overzicht Justitiële Gegevens te ontvangen, een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de rechtspersoon of een door deze gemachtigd kan het Overzicht Justitiële Gegevens aanvragen.

Om het Overzicht Justitiële Gegevens te ontvangen, dient u een verzoek in bij Klant Contact en Service van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@justid.nl of het sturen van een brief naar postbus 337, 7600 AH Almelo. In beide gevallen dient u bij uw verzoek uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Ook dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (kopie geldig paspoort, rijbewijs of gemeentelijk identiteitsbewijs) mee te sturen. U krijgt binnen zes weken een reactie waar in staat of uw verzoek is toegewezen. Als dat zo is, krijgt u een e-mail dat u het Overzicht Justitiële Gegevens bij een rechtbank in uw buurt kunt ophalen.

U heeft na deze e-mail vier weken de tijd om het overzicht op te halen. Wacht u langer, dan zult u opnieuw een aanvraag moeten doen.

Als uw verzoek is afgewezen, wordt de reden van de afwijzing duidelijk aan u meegedeeld.

Let op!

Als u het Overzicht Justitiële Gegevens ophaalt, dient u zich opnieuw te identificeren. De medewerker van de rechtbank vraagt naar een geldig identiteitsbewijs. Vergeet dus niet om dit mee te nemen. U kunt ook uw advocaat machtigen om het overzicht op te vragen en bij de rechtbank op te halen voor het behartigen van uw belangen.