Onze dienstverlening in cijfers

Cijfers in beeld

De technologie stelt ons in staat om cruciale informatie van onze partners te verbinden en hen daardoor in staat te stellen hun werk zo goed mogelijk te doen. Daarbij zijn wij ons bewust van de impact en onze verantwoordelijkheid die het gebruik van deze systemen en informatie kan hebben op mensenlevens.

Maar wat leveren wij precies?

Op vier locaties in Nederland werken wij met meer dan vijfhonderd professionals iedere dag keihard om onze samenleving net een beetje veiliger te maken. Dat doen we door cruciale informatie op het juiste moment beschikbaar te stellen. Wat voor een cruciale informatie? Een greep uit onze facts & figures.

Facts & figures

Afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld 1.469 keer een signaal gestuurd naar burgemeesters wanneer tbs-gestelden met dwangverpleging terugkeren in een gemeente. Vorig jaar zijn voor het eerst 4 miljoen berichten in een etmaal uitgewisseld via JUBES, hét digitale knooppunt voor informatie-uitwisseling tussen JenV-partijen onderling én de buitenwereld. Er zijn zo'n 22.000 meldingen gedaan vanuit het Informatiepunt Detentieverloop; een signaal dat bijvoorbeeld gaat naar slachtoffers wanneer een dader vrijkomt. 

We hebben 47.500 nieuwe sets vingerafdrukken vastgelegd en we ondersteunden de jeugdstrafrechtketen met 22.600 gestandaardiseerde vragenlijsten (zogenoemde instrumenten) die via onze systemen zijn ingevuld. Via ons European Criminal Records Information System (ECRIS) zijn 39.200 uittreksels verstrekt binnen de EU. We legden 178.800 ID-vaststellingen vast en gaven 149.400 nieuwe Strafrechtketennummers uit (elke verdachte krijgt een uniek nummer). Dit gebeurt vanuit de SKDB. Een nieuw portaal dat we in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld en dat we beheren is het bankenportaal. Weet u dat 80 procent van de gepleegde misdrijven een financiële oorsprong heeft? Door het sneller, eenvoudiger en frequenter opvragen en verstrekken van identificerende bankgegevens zal de opsporing en vervolging van fraude, witwassen van crimineel vermogen en terrorismefinanciering een stevige impuls krijgen. Het gaat momenteel om zo’n 1,6 miljoen bevragingen per jaar. 

In de migratieketen deelden ketenpartners 153.900 berichten. Er zijn ruim 7 miljoen uittreksels van strafbladen verstrekt en we hebben zo'n 7,9 miljoen nieuwe sets flitsfoto’s in onze systemen vastgelegd. Kijken we naar het elektronische berichtenverkeer, dan is het basisregister BCS bijvoorbeeld ruim 16 miljoen keer bevraagd en is er bijna 20 miljoen keer ingelogd op een systeem met behulp van de zogenoemde Federatieve Service. We bieden ketenpartners de mogelijkheid om gebruik te maken van de e-Handtekening: daar is 147.000 keer gebruik van gemaakt.