Onze dienstverlening in cijfers

Cijfers in beeld

De technologie stelt ons in staat om cruciale informatie van onze partners te verbinden en hen daardoor in staat te stellen hun werk zo goed mogelijk te doen. Daarbij zijn wij ons bewust van de impact en onze verantwoordelijkheid die het gebruik van deze systemen en informatie kan hebben op mensenlevens.

Maar wat leveren wij precies?

Op vier locaties in Nederland werken wij met zo'n 500 professionals iedere dag keihard om onze samenleving net een beetje veiliger te maken. Dat doen we door cruciale informatie op het juiste moment beschikbaar te stellen. Wat voor een cruciale informatie? Een greep uit onze facts & figures.

Facts & figures

Afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld 1.600 keer een signaal gestuurd naar burgemeesters wanneer tbs-gestelden met dwangverpleging terugkeren in een gemeente. Via de beheertool van onze afdeling Referentiegegevensbeheer hebben wij op dit moment 4.800 delictsoorten geregistreerd staan. Delictsoorten bevatten een nadere uitwerking van strafbare feiten, waarbij diverse eigenschappen van het strafbare feit worden meegegeven waarmee in de strafrechtketen zaken gestuurd worden en waarmee managementinformatie kan worden gegenereerd. 6.000 meldingen vanuit Informatiepunt Detentieverloop; een signaal dat gaat naar bijvoorbeeld slachtoffers wanneer een dader vrijkomt. 26.000 keer registreerden we artikelen uit wetten, besluiten en ministeriële regelingen met bijbehorende eigenschappen. Het gaat om alle artikelen die strafbepalingen bevatten die strafbaar zijn gesteld naar Nederlands recht. 30.000 keer is ons systeem Informatieportaal Justitiabelen (Injus) geraadpleegd; dat gaat om informatie over gedetineerden (van wanneer tot wanneer zit/zat iemand vast en waar).


62.000 nieuwe sets vingerafdrukken hebben we vastgelegd en we ondersteunden bijvoorbeeld 70 duizend casusoverleggen binnen de Veiligheidshuizen. Via ons European Criminal Records Information System (ECRIS) ontvingen en verstuurden we bijna 100.000 meldingen en informatieverzoeken van en naar EU lidstaten. We legden 190.000 nieuwe ID vaststellingen vast en gaven 220.000 nieuws Strafrechtketennummers uit (elke verdachte krijgt een uniek nummer). Dit gebeurt vanuit de SKDB (maar liefst 17 organisaties maken hier gebruiken van, in totaal 14.600 eindgebruikers). Een nieuw portaal dat we in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld en dat we gaan beheren is het bankenportaal. Weet u dat 80% van de gepleegde misdrijven een financiële oorsprong heeft? Door het sneller, eenvoudiger en frequenter opvragen en verstrekken van identificerende bankgegevens zal de opsporing en vervolging van fraude, witwassen van crimineel vermogen en terrorismefinanciering een stevige impuls krijgen. Het gaat momenteel om zo’n 1,5 miljoen bevragingen per jaar. Het gaat hierbij om bevragingen van 9 opsporingsdiensten aan 54 banken en betaaldienstverleners. Het portaal is ondertussen in beheer en werkt als centrale routeringsvoorziening. Dit portaal was vorig jaar nog genomineerd als beste ICT project van de overheid van het jaar.

In de migratieketen deelden we dit jaar 1,8 miljoen documenten tussen partners. 9 miljoen keer zijn er afgelopen jaar uittreksels van strafbladen opgevraagd (door 35 verschillende organisaties) en we leggen zo’n 24 miljoen flitsfoto’s per jaar vast in onze systemen. Kijken we naar de dienstverlening van onze afdeling EBV,  het elektronische berichtenverkeer, dan gaat het om maar liefst 700 miljoen berichten per jaar! Hierbij gaat het om toegangsdiensten (bijv. Justitie Connect en de Federatieve Service), gegevensdiensten (als Basisregister Communicatie Service (BCS) en Jubes), en documentdiensten (als de Validatieservice en de Elektronische handtekening).