Justitieconnect

Justitieconnect is een generiek platform waarmee partijen binnen JenV op een veilige en betrouwbare manier apps kunnen aanbieden aan ketenpartijen, burgers en bedrijven. Het betreft hier alleen zelf ontwikkelde en afgeschermde webapplicaties, die niet vanuit de App Store of Google Play te downloaden zijn.

De domeinhouder is de Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I).

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens.

Voordelen

 • De dienst is kostenbesparend voor de afnemer. De platformkosten worden verdeeld over de deelnemers.
 • Er is geen eigen beveiligde hosting en techniek voor apps nodig: deze maken al onderdeel uit van het Justitieconnect-platform.
 • Aansluiting op het platform kan snel en gemakkelijk worden gerealiseerd.
 • De gemiddelde doorlooptijd van het ontwikkelen van een app is korter, want het platform is al operationeel.
 • Verbinding met al bestaande (bron)systemen binnen justitie is mogelijk via JUBES.
 • Het platform is indien gewenst toegankelijk voor iedereen in de rol van eindgebruiker.

Wie maakt al gebruik van de dienst?

Er wordt door verschillende partijen gebruik gemaakt van dit platform. Zo hebben onderstaande partijen verschillende apps aangeboden:

 • Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB);
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ);
 • Justid.

Daarnaast lopen er (pilot-)trajecten die gegevens van verschillende bronnen uit JenV-domein combineren in 1 app.  

Hoe werkt het?