Middenvelder

De Middenvelder is een technische voorziening die verbinding legt tussen de verschillende voorzieningen van de zorg- en veiligheidshuizen. De unit ketenregie van het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) is eigenaar van de Middenvelder.

Doelgroep

Deze dienst is ketenspecifiek en wordt uitsluitend aangeboden aan samenwerkingsverbanden zoals de veiligheidshuizen en daaraan geliëerde organisaties, zoals de ZSM-tafels. Dit staat voor Zorgvuldig, Snel en op Maat; samenwerkingsverband voor het afdoeningstraject binnen het Openbaar Ministerie (OM), tussen OM, politie, reclassering, kinderbescherming, slachtofferhulp en hulpverlening.

Meerwaarde

  • Landelijke bevraging van casussubjecten, ongeacht de voorziening die u gebruikt.
  • Landelijke bevraging van ZSM adviezen vanuit de veiligheidshuizen aan het OM.
  • Bevraging wordt gedaan zonder dat er persoonsgegevens verstuurd worden (gepseudonimiseerd).
  • Bevraging op basis van 'hit/no hit'.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Onder meer de volgende organisaties maken al gebruik van deze dienst:

  • Alle zorg- en veiligheidshuizen in Nederland;
  • Alle ZSM-tafels van het OM.