Taakgericht Informeren (JIP)

De dienst Taakgericht Informeren (JIP) levert informatieproducten op maat die in een bevragingsplan worden vastgelegd. De bevragingsplannen zijn toegespitst op de rol of het uit te voeren proces in de keten. Bevragingsplannen worden altijd in overleg met de afnemer opgesteld en getoetst aan de wettelijke grondslag die nodig is om de informatie te mogen inzien. Ze zijn naderhand makkelijk uit te breiden met nieuwe informatieproducten.

Doelgroep

De dienst Taakgericht Informeren (JIP) is bedoeld voor alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens.

Voordelen

Taakgericht Informeren (JIP) levert de volgende voordelen op voor de afnemer;

 • Eénmaal inloggen, meerdere informatiebronnen bevragen;
 • Betrouwbare informatie rechtstreeks uit de bron;
 • 1 zoekactie levert meerdere informatieproducten op;
 • Snelheid van informatievergaring neemt toe;
 • Informatie wordt direct doorgezet, zonder bewerkingen;
 • Taakgericht Informeren slaat zelf géén gegevens op;
 • Inzicht in wie welk informatieproduct opgevraagd heeft.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

De volgende organisaties maken al gebruik van deze dienst:

 • Dienst Justitiële inrichtingen (DJI);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Centrale voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling (CVvi);
 • Arrondissementsparket Noord Nederland (team KPC).

Hoe werkt het