Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB)

Het Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) is een portaal of systeemkoppeling voor het opvragen van identificerende gegevens van houders van bancaire gegevens en kluizen. Met het VB kunnen bevoegde instanties identificerende gegevens opvragen van rekeninghouders of gemachtigden van financiële producten of kluizen bij Nederlandse financiële dienstverleners die IBAN-NLs uitgeven of kluizen aanbieden. Deze financiële dienstverleners zijn wettelijk verplicht om aan te sluiten op het VB.

In opdracht van Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) verzorgt Justid/Opsporing (OPS) het beheer en onderhoud, de doorontwikkeling en de aansluitingen van financiële instellingen en bevoegde instanties.

Doelgroep

Het VB is een niet openbare voorziening waarop alleen bevoegde organisaties aan kunnen sluiten na toetsing van de juridische grondslag van een organisatie en het akkoord van de opdrachtgever DGO. Bevoegde instanties zijn benoemd in het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens.

Voordelen

Bankgegevens gebruiken voor het voorkomen en opsporen van strafbare feiten.

Opsporingsdiensten hebben gegevens over geldstromen nodig, bijvoorbeeld om crimineel vermogen, fraude of ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen, op te sporen. Het opsporen van criminaliteit via geldstromen wordt ook wel financieel rechercheren genoemd. De Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU) heeft deze gegevens nodig voor het analyseren van meldingen van ongebruikelijke transacties. Financiële dienstverleners zijn hiervoor een onmisbare schakel. Ook de Belastingdienst heeft gegevens van banken nodig, bijvoorbeeld voor het verifiëren van bancaire gegevens.

Het VB introduceert geen nieuwe functionaliteit of opsporingsbevoegdheid maar automatiseert een al bestaande wettelijke bevoegdheid om identificerende gegevens bij financiële instellingen op te vragen. Voor het VB ging dat per e-mail. Dat kostte zowel de opsporing als de financiële dienstverleners veel meer tijd. Bovendien moest iedere financiële dienstverlener apart gevorderd/bevraagd worden waar nu meerdere banken in 1 keer gevorderd en bevraagd kunnen worden.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

  • Belastingdienst;
  • Openbaar Ministerie (OM);
  • Inspectie SZW-DO;
  • Rijksrecherche;
  • Inspectie Leefomgeving en Transport - Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD);
  • Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD);
  • Politie;
  • Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU Nederland);
  • De divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD);
  • Koninklijke Marechaussee (KMar).

Alle financiële dienstverleners die volgens het Besluit VB aan moeten sluiten op het portaal, zijn aangesloten. Nieuwe financiële dienstverleners worden aangesloten zodra de verplichting tot aansluiten ontstaat. Officieel is aansluiting verplicht vóórdat ze officieel een IBAN-NL uitgeven of een bankkluis aanbieden op de markt.

Hoe werkt het?