PKI - EAC (Extended Access Control)

PKI - EAC betreft de signing van PKI public key certificaatketens die horen bij de private keys en het controleren van de authenticiteit van de gegevens.

Doelgroep

Besloten dienstverlening.

Voordelen

Niet van toepassing.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

  • Koninklijke Marechaussee (KMar);
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Hoe werkt het?