Afhandelen inzage- en correctieverzoeken

Elke burger kan een schriftelijk verzoek indienen om inzage te krijgen in zijn gegevens uit het  justitieel documentatiesysteem. Dit kan ook om gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen als deze volgens hem fouten bevatten of ten onrechte opgenomen zijn. Een verzoek kan ook ingediend worden om na te gaan aan wie uw justitiële gegevens de afgelopen 4 jaar zijn verstrekt.

Het behandelen van inzage-, correctie- en verzetsverzoeken voert Justid uit op grond van de artikelen 18, 22 en 26 Wjsg. Daarnaast worden bezwaar- en beroepsprocedures uitgevoerd die uit deze artikelen voortvloeien. 

Doelgroep

Burgers waarvan (mogelijk) Justitiële documentatie geregistreerd is.

Meerwaarde

Elke burger kan inzage krijgen in zijn of haar justitiële documentatie en als dat nodig is daar een correctieverzoek op doen.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Burgers waarvan (mogelijk) Justitiële documentatie geregistreerd is.

Hoe werkt het?