Gebruikersgegevens van telecommunicatie- en internetdiensten (CIOT)

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) voert het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie uit. Aanbieders van telecommunicatie- en internetdiensten moeten het CIOT bedrijfsvoeringgegevens leveren over de gebruikers van hun diensten. Het volledig geautomatiseerde CIOT-informatiesysteem (CIS) stroomlijnt het vragen van informatie en de beantwoording daarvan. Het CIOT heeft zelf geen inzage in de gegevens, maar beheert het CIS en draagt zo bij aan zorgvuldige opslag en gebruik van de informatie. Het CIOT rapporteert jaarlijks aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het gebruik van het systeem.

Het CIOT is onderdeel van de afdeling Opsporing van Justid.

Doelgroep

Het CIS is alleen toegankelijk voor overheidspartijen die een wettelijke bevoegdheid hebben de gegevens in het CIS te vorderen of te bevragen.

De volgende diensten zijn bevoegd om het CIOT-informatiesysteem te bevragen;

 • eenheden van de Nationale Politie;
 • Rijksrecherche;
 • Inspectie SZW;
 • Koninklijke Marechaussee (KMar);
 • Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT);
 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD);
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Deze diensten ontlenen hun bevoegdheid aan het Wetboek van strafvordering. De artikelen 126zi, 126zh, 126ua, 126u, 126na, 126n en 126ii zijn van toepassing. Hiernaast kunnen ook de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) het CIS bevragen. Deze bevoegdheid is gebaseerd op grond van artikel 56 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Voordelen

Het CIOT is opgericht om de informatieverzoeken van (Bijzondere) Opsporings-, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en de beantwoording daarvan door telecom- en internetaanbieders eenvoudiger, volumeonafhankelijk en veiliger te maken. Door de marktwerking in de telecommunicatie- en internetsector komen er steeds meer aanbieders van deze diensten. Om te voorkomen dat de bevoegde autoriteiten contact moeten houden met alle aanbieders, is het CIOT-informatiesysteem ontwikkeld als een centrale voorziening, die al het vraag- en antwoordverkeer automatisch regelt.

Het belang van telecom- en internetinformatie in onderzoek neemt toe, waardoor het CIOT-informatiesysteem steeds vaker wordt geraadpleegd door de bevoegde autoriteiten. Zij houden zich immers intensief bezig met de aanpak van criminele activiteiten en de bescherming van de nationale veiligheid. Tijdens zulk onderzoek is het erg belangrijk om de identiteit van een verdachte persoon te kunnen vaststellen. Zo worden naam-, adres- en woonplaatsgegevens gevonden bij een telefoonnummer van een mobiele telefoon, dat bij een telecomaanbieder geregistreerd staat.

Wie maakt er al gebruik van dit product?

 • Eenheden van de Nationale Politie (NP);
 • Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT);
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • Inspectie Sociale Zaken (ISZW);
 • Rijksrecherche;
 • Inlichtingendiensten;
 • Koninklijke Marechaussee (Kmar);
 • Fiscale Opsporings- en Inlichtingendienst (FIOD);
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Hoe werkt het?