Verstrekken van dubbele akten burgerlijke stand

De Justitiële Informatiedienst stelt afschriften van akten van geboorte, huwelijk en overlijden en de daarbij behorende latere vermeldingen beschikbaar aan Nederlandse gemeenten en consulaten bij vermissing of verminking van het gemeentelijke exemplaar.

Doelgroep

Alle Nederlandse gemeenten en consulaten.

Voordelen

Ook na het (deels) verloren gaan van het gemeentelijke exemplaar van een akte van de burgerlijke stand blijft het voor een gemeente of consulaat mogelijk om deze beschikbaar te stellen aan een burger.

Wie maakt er gebruik van deze dienst?

Alle Nederlandse gemeenten en consulaten maken gebruik van deze dienst.

Hoe werkt het?