JUstitie BErichten Service (JUBES)

De Justitie Berichten Service (JUBES) faciliteert alle digitale informatie-uitwisseling tussen de verschillende JenV-onderdelen en het verkeer tussen JenV en haar (keten)partners buiten JenV. JUBES zorgt ervoor dat de berichten veilig en snel op de juiste plek komen. JUBES is hiermee hét knooppunt in de informatie-uitwisseling binnen en met JenV.

JUBES is een van de justitiebrede en kritische gemeenschappelijke gegevensdiensten binnen JenV en het centrale knooppunt voor informatie-uitwisse­ling. Justitieonderdelen maken verplicht gebruik van JUBES als ‘berichtenmakelaar’ voor het onderlinge applicatie-applicatiever­keer. Alle gekoppelde partijen zijn als het ware de brievenbussen en JUBES is het centrale postkantoor. Door een bericht volgens de regels te verpakken en te adresseren, en het op de afgesproken wijze via JUBES aan te leveren, komt het bericht op de juiste wijze bij de ontvanger aan.

Per jaar worden ongeveer 500 miljoen berichten via JUBES ver­stuurd, tussen meer dan 300 aangesloten partners. Hiervoor is optimale beschikbaarheid nodig, wat JUBES al jarenlang garandeert.

De opdrachtgever voor JUBES is Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I).

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens maken gebruik van JUBES.

Voordelen

De inzet en het gebruik van JUBES verbetert de beheersbaarheid van het digitale berichtenverkeer aanzienlijk. De dienst maakt het mogelijk om op een makkelijke, veilige, betrouwbare en eendui¬dige manier informatie met elkaar uit te wisselen. Er is namelijk maar 1 betrouwbare en veilige verbinding naar de JUBES-infrastructuur nodig, in plaats van meerdere een-op-een verbin¬dingen naar de verschillende partners.

  • Er is 1 centraal koppelpunt voor JenV. Uitwisseling met JenV onderdelen gebeurt niet rechtstreeks, maar alleen via deze security gateway.
  • Er hoeven geen point-point-koppelingen met andere organisaties te worden gelegd.
  • De technische koppelingen worden in samenwerking met een team van specialisten gerealiseerd.
  • JUBES zorgt voor maximaal hergebruik van infrastructuur en technische verbindingen.
  • JUBES zorgt voor een snelle en veilige manier van berichtenuitwisseling tussen ketenpartners.
  • JUBES staat voor stabiliteit en beschikbaarheid.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Alle justitie-partijen maken gebruik van JUBES.

Alle JenV organisaties, maar ook partners buiten JenV die digitaal uitwisselen met justitiepartijen, zijn verplicht om gebruik te maken van JUBES.

Hoe werkt het?