Factsheet Centrale bewaarplaats voor de Dubbelen van de Burgerlijke Stand

De Burgerlijke Stand als overheidsadministratie heeft als doel inzicht en zekerheid te verschaffen ten aanzien van de burgerlijke staat van personen. Om deze zekerheid te waarborgen, worden onder andere de akten van geboorte, huwelijk en overlijden in tweevoud opgesteld. De minister van Justitie is aangewezen als zorgdrager voor de dubbelen van de burgerlijke stand. De dubbele is bedoeld om genoemde zekerheid te waarborgen door in geval van vermissing of verminking van het origineel een afschrift te kunnen leveren.