20240226 - Besluit WOO-verzoek

Dit is een publicatie in het kader van actieve openbaarmaking omtrent WOO-verzoeken en -besluiten. Het betreft besluit omtrent WOO-verzoek