De Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken.

Een Woo-verzoek indienen

Wilt u dat wij over een bepaald onderwerp informatie openbaar maken? Dan kunt u bij de Justitiële Informatiedienst (Justid) een Woo-verzoek indienen. Een Woo-verzoek is alleen bedoeld voor informatie over beleid en de manier waarop een bepaald besluit is genomen. Het is bijvoorbeeld niet voor informatie die te maken heeft met individuele personen, zoals inzage in een strafblad.

Waar moet uw Woo-verzoek aan voldoen?

Vermeld in uw Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek,
  • het onderwerp,
  • om welke of welk soort documenten het gaat,
  • de periode die het betreft,
  • uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en/of postadres).

Hoe preciezer u deze gegevens vermeldt, hoe sneller uw verzoek in behandeling kan worden genomen.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Het indienen van een Woo-verzoek gaat het snelst per e-mail: info@justid.nl. U krijgt na uw e-mail een bevestiging dat wij uw verzoek hebben ontvangen. Binnen zes weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Wilt u uw Woo-verzoek toch liever per brief indienen, dan kunt u deze brief sturen aan:

Justitiële Informatiedienst

Postbus 337

7600 AH Almelo

Zijn er kosten verbonden aan een Woo-verzoek?

Een Woo-verzoek is gratis. Voor uw aanvraag en ons antwoord rekenen wij geen kosten.

Openbaar voor iedereen

Wordt informatie met een Woo-besluit openbaar gemaakt? Dan is die informatie daarna voor iedereen te bekijken. Justid plaatst de (geanonimiseerde) Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten bij de rubriek ‘Documenten en publicaties’ op onze website. Deze rubriek wordt nog gemaakt en bestaat nu nog niet. Geanonimiseerd betekent dat er geen persoonlijke gegevens van u worden gepubliceerd.