De Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en kent twee manieren om informatie openbaar te maken: de actieve en passieve openbaarmaking.

Een Woo-verzoek indienen

Actieve openbaarmaking
Actieve openbaarmaking houdt in dat we als Justiele Informatiedienst (Justid) overheidsinformatie zelf actief op onze website publiceren. In de Woo zijn verschillende informatiecategorieën vastgesteld die stap voor stap tot aan 2025 openbaar gemaakt worden. Via deze pagina krijgt u direct inzicht in de informatie die nu beschikbaar is.

Passieve openbaarmaking: het Woo-verzoek
Passieve openbaarmaking gebeurt op verzoek. Iedereen kan Justid vragen om bepaalde informatie openbaar te maken: het Woo-verzoek. Wilt u dat wij over een bepaald onderwerp informatie openbaar maken? Dan kunt u bij Justid een Woo-verzoek indienen. Een Woo-verzoek is alleen bedoeld voor informatie over beleid en de manier waarop een bepaald besluit is genomen. Het is bijvoorbeeld niet voor informatie die te maken heeft met individuele personen, zoals inzage in een strafblad.

Waar moet uw Woo-verzoek aan voldoen?
Vermeld in uw Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek,
  • het onderwerp,
  • om welke of welk soort documenten het gaat,
  • de periode die het betreft,
  • uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en/of postadres).

Hoe preciezer u deze gegevens vermeldt, hoe sneller uw verzoek in behandeling kan worden genomen.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?
Het indienen van een Woo-verzoek gaat het snelst per e-mail: info@justid.nl. U krijgt na uw e-mail een bevestiging dat wij uw verzoek hebben ontvangen. Binnen zes weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Wilt u uw Woo-verzoek toch liever per brief indienen, dan kunt u deze brief sturen aan:

Justitiële Informatiedienst
Postbus 337
7600 AH Almelo

Zijn er kosten verbonden aan een Woo-verzoek?
Een Woo-verzoek is gratis. Voor uw aanvraag en ons antwoord berekenen wij geen kosten.

Openbaar voor iedereen
Wordt informatie met een Woo-besluit openbaar gemaakt? Dan is die informatie daarna voor iedereen te bekijken. Justid plaatst de (geanonimiseerde) Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op deze pagina. Hierop worden ook de hierboven genoemde actieve openbaarmaking plaatsvindt.

Reeds gepubliceerde documenten

Convenant Doc-Direkt en Justitiële Informatiedienst
20240226 - Besluit WOO-verzoek
20240226 - Antwoordbrief geboorteakte
Beslissing WOB-verzoek 12-05-2022
WOO verzoek oktober 2023
Informatieverzoek 18 maart 2022