Eén jaar Justid Academy: een terug- en vooruitblik

Op 17 februari 2021 is de Justid Academy van start gegaan, vandaag exact een jaar geleden. Het kennis- en expertisecentrum van de Justitiële Informatiedienst (Justid) viert vandaag zijn eerste jubileum. Het is een mooi moment voor een terugblik met drie mensen die samen aan de basis van de Justid Academy staan: Dany Venema, Afina van der Woude en Patricia Panhuis. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd en wat heeft de toekomst in petto?

Collage Eén jaar Justid Academy
Met de klok mee vanaf linksboven: de eerste ketentalkshow van de Justid Academy - Dany Venema oefent met digitaal lesgeven - Patricia Panhuis (op het scherm) en Afina van der Woude (aan tafel) - onderwijsmateriaal van de Justid Academy - muzikale opening van de Justid Academy in Zutphen

Wat is de Justid Academy?

De Justid Academy is onder meer voortgekomen uit een wens om kennis van medewerkers van Justid over elkaars werkprocessen te vergroten. Deze wens groeide uit tot een brede missie: het zorgdragen voor het ontwikkelen, delen en borgen van Justid-specifieke kennis over de dienstverlening van Justid aan de justitiële ketens (met name de strafrechtketen, migratieketen en jeugdketens). De Justid Academy wil de motor zijn voor persoonlijke én organisatieontwikkeling en wil werken aan een constructieve ketenleercultuur.

“Keteninformatisering is iets wat je niet leert, tenminste niet in het reguliere onderwijs”, zegt Dany Venema, Manager strategie bij Justid. “Perspectieven op de informatisering van interne samenwerkingsverbanden van een organisatie, die leer je op de opleidingen. Een politieagent leert rechercheren op de Politieacademie. Een officier van justitie en een rechter, die kunnen na hun rechtenstudie terecht bij de SSR voor hun organisatie-specifieke kennis. Maar nergens leren zij hoe ze de ketensamenwerking goed geïnformatiseerd kunnen laten verlopen.”

“Wat er in de ketens uitgewisseld wordt, is informatie. Hoe je goed geïnformatiseerd samenwerkt in de keten, dat leer je bij de Justid Academy. Kennismanagement, daar willen wij een platform voor zijn. Om dat te bereiken, zijn we eerst klein begonnen”, aldus Venema.

De start

“We zijn in juli 2019 begonnen met de voorbereidingen en in februari 2021 was de officiële opening”, vertelt Afina van der Woude, coördinator opleidingen bij de Justid Academy. Die opening had nogal wat voeten in de aarde: vanwege het coronavirus moest het officiële startmoment tot twee keer toe worden uitgesteld. De eerste lesmodule bleek uiteindelijk zelfs samen te vallen met de eerste lockdown. “We hadden de eerste pilot-modules uitgewerkt vanuit de verwachting fysiek op onze locatie in Zutphen aan de slag te kunnen”, zegt Venema. Van der Woude: “Hogescholen en universiteiten hadden in die tijd al snel geregeld dat ze online lessen konden verzorgen. Wij als nieuwe academie waren nog niet ingesteld op digitaal lesgeven. Nu hebben we een eigen leerplatform en kunnen we dat wel.” Volgens Venema is het digitale platform ‘voortvarend’ ingericht: “We hebben de schouders er samen onder gezet om dat mogelijk te maken.”

Ook Patricia Panhuis, coördinator onderzoeken bij de Justid Academy, herinnert zich de opmerkelijke start nog goed. “Er waren fysiek behoorlijk wat uitdagingen.” Dat had gevolgen voor de feestelijke opening: die werd gehouden op locatie in Zutphen met muzikale ondersteuning van een band, maar slechts met een beperkt aantal genodigden. “We hebben er desondanks echt iets moois van gemaakt met de mogelijkheden van dat moment”, blikt Van der Woude terug.

Meteen daarna werden alle zeilen bijgezet om daadwerkelijk les te kunnen geven. “We zijn heel snel gestart met twee lesmodules: een kernmodule Keteninformatisering en de module ‘Datagedreven werken’. Die zijn dus digitaal uitgevoerd”, aldus Van der Woude. Naar aanleiding van de module Keteninformatisering bleek dat er binnen Justid ook behoefte bestond aan een meer algemene module over de rol van Justid: de module ‘Justid en de ketens’. Van der Woude: “Daar hebben we vervolgens meer op ingezet.” Deze introductiemodule is een schot in de roos gebleken. “We gaan het nu acht keer per jaar binnen Justid aanbieden, op dit moment staan er al weer zes mensen op de wachtlijst.”

Behoefte

De Justid Academy voldoet volgens de betrokkenen aan een behoefte, niet alleen als het gaat om opleidingen, maar ook als het gaat om onderzoek. Dat gebeurt volgens Panhuis op verschillende manieren. “Tijdens de modules ‘Datagedreven werken’ en Keteninformatisering werken we bijvoorbeeld aan een mini-onderzoek dat zich spitst op een goede probleemanalyse. Dat vormt de basis voor goed onderzoek.”

“We hebben daarnaast een Rijks I-trainee begeleid die onderzoek heeft gedaan. De Justid Academy werkt ook mee aan het stagebureau dat binnen Justid is opgezet. Tot slot voeren we gesprekken met marktpartijen over onderzoeken. In die zin zit er dit jaar nog genoeg aan te komen.” Panhuis hoopt dat de Justid Academy op termijn vraag en aanbod op het gebied van onderzoek dichter bij elkaar kan brengen, door de dagelijkse praktijk binnen Justid in verbinding te brengen met wetenschappelijke onderzoeksvragen.

Docenten

Want naast een aantal externe docenten zijn het vooral Justid-medewerkers de rol van docent op zich nemen in de verschillende lesmodules. Venema: “Dit houdt de afstand tot de praktijk minimaal.” Daarmee draagt de Justid Academy op een hele andere manier bij aan de vorming van Justid-medewerkers. “Mensen met kennis worden enthousiast als ze deze kennis kunnen overdragen”, merkt Van der Woude. “Het docentschap kost wat tijd, maar je krijgt er ook wat voor terug in de vorm van nieuwe kennis en ervaring.” Volgens Venema heeft de Justid Academy de ‘juiste spelers aan boord met de juiste capaciteiten’. “Er worden fantastische bijdrages geleverd als mensen met passende competenties en capaciteiten bij elkaar worden gebracht.”

De toekomst

Wat kunnen we verwachten van de Justid Academy het komende jaar? “We gaan door met het geven van bestaande opleidingen. Daarnaast komen er nieuwe opleidingen aan en werken we aan een nieuwe ketentalkshow”, vertelt Panhuis. Van der Woude voegt toe dat bestaande modules steeds worden geëvalueerd en aangepast als dat nodig blijkt. “Zo gaan we bijvoorbeeld de module ‘Duurzame informatiehuishouding in de keten’ aanpassen om meer mensen in de keten aan te spreken.”

De Justid Academy zal dit jaar zoals gepland naar buiten treden. “We willen iets meer onze Twentse bescheidenheid afwerpen”, besluit Venema. “Met onze ketentalkshow vorig jaar hebben wij als voorbeeld daarvan ons visitekaartje afgegeven. We krijgen meer gezicht als Justid Academy door de dingen die wij organiseren. Het komende jaar gaan we de eerste modules voor onze ketenpartners verzorgen.”

Venema kijkt daar naar uit. “Wij gaan de verbinding vinden in het delen van kennis in de keten. Het begin is er met alles wat wij tot nu toe binnen Justid hebben gedaan. De deur van de Justid Academy naar buiten gaat nu langzaam open.”

Jan Grijpink

Jan Grijpink is emeritus hoogleraar Informatiekunde en expert op het gebied van keteninformatisering. Als docent is hij betrokken bij de module Keteninformatisering van de Justid Academy.

 “Van 1984 tot 2011 heb ik mij bezig gehouden met de informatisering van Justitie en Veiligheid. Justid speelt een ontzettend belangrijke en onafhankelijke rol binnen de ketens. De dienst draagt bij aan het bewaken dat de juiste persoon wordt veroordeeld. Dat is elke dag weer een uitdaging. De theorie van keteninformatisering vormt een zeer belangrijke basis voor het werk van Justid. De missie van de Justid Academy is wat mij betreft om het ‘ketendenken’ bij iedereen goed tussen de oren te krijgen. Ik juich hun inzet van harte toe.”

 “Het werk wat ik voor de Justid Academy mag doen vind ik geweldig. Ik mag lesgeven aan betrokken mensen en ik geniet van het enthousiasme bij de medewerkers. Ik hoop dat de Justid Academy kan helpen bij het realiseren van de maatschappelijke betekenis van Justid in de ketens en dat we met zijn allen zo bij kunnen dragen aan een veiliger en rechtvaardiger Nederland."

Annemarieke Huisman

Annemarieke Huisman is Business Analist bij de afdeling Verbindingen en Veiligheid bij Justid. Zij heeft zowel de modules Keteninformatisering als ‘Data gedreven werken’ gevolgd.

“Ik vond het heel erg leuk. Docenten zijn experts op verschillende gebieden, waardoor je nieuwe inzichten krijgt. Neem bijvoorbeeld de module Keteninformatisering: docent Jan Grijpink geeft daarin uitleg over profielen waarmee je kunt toetsen of iets een keteninformatiseringsprobleem is. Docent Wim Borst geeft juist weer een overview van het speelveld. Uit de module Keteninformatisering heb ik nu nieuwe manieren meegenomen om naar probleemstellingen te kijken.”

“De lesmodules vormen een leuke manier om mee te krijgen wat collega’s doen. Je leert collega’s buiten je eigen werkveld kennen en ontdekt dat zij dingen doen die soms je eigen werk raken. Ik heb in Keteninformatisering samengewerkt met functioneel beheerders, dat is voor mij heel wat anders. Ik volg nu de module ‘Data gedreven werken’. Tijdens de eerste lesdag werkten we met een dataset van de Titanic en keken we met Python wat voor relevante informatie we uit de data konden halen. Dat was interessant, vooral voor mensen zoals ik die niet programmeren. ”

Miranda Timpers

Miranda Timpers is Productspecialist Persoonsinformatie bij Justid. Ze werkt bij de afdeling Persoonsinformatie in het Expertiseteam Productspecialisten. Zij start volgende maand als docent bij de Justid Academy.

“Ik heb de module Keteninformatisering gevolgd en heb recent meegeluisterd en –gekeken bij de module ‘Justid en de ketens’. Ik ga in maart als docent met deze module aan de slag. Ik heb er zin in. De Justid Academy is volgens mij van onschatbare waarde, met name voor alle nieuwe mensen die bij ons binnenkomen.”

“De module Keteninformatisering heeft mij geleerd om anders naar vraagstukken te kijken. Wat is het daadwerkelijke ketenprobleem? Eerst dit goed in kaart brengen voordat direct aan een oplossing wordt gedacht. Bovendien leer je ook andere collega’s kennen. Als er straks cursussen worden aangeboden die zowel door ketenpartners als Justid-medewerkers kunnen worden bezocht, dan zijn deze contacten ook zeer waardevol.”