Nieuwe scanstraat Justid in Zutphen officieel geopend

Met het inscannen van een grote poster op A0-formaat is woensdag 12 oktober officieel de nieuwe scanstraat van de Justitiële Informatiedienst (Justid) in Zutphen geopend. De openingshandeling is verricht door Emine Özyenici, Hoofddirecteur Bedrijfsvoering en Chief Information Officier (CIO) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij deed dat samen met Justid-programmadirecteur Informatiehuishouding (IHH) Guiny Kustner en Binnenwerk-medewerker Taco. Binnenwerk is een Rijksorganisatie die banen creëert voor mensen met een doelgroepindicatie.

Van links naar rechts: Emine Özyenici (JenV), Guiny Kustner (Justid) en Binnenwerk-medewerker Taco

Drie scanstraten

De nieuwe scanstraat wordt ingezet bij het schonen, digitaliseren en archiveren van bestaande papieren archieven. Justid doet dit al enige tijd in zijn bestaande scanstraat voor onder meer het Openbaar Ministerie (OM). Sinds kort werkt Justid ook samen met het NFI en Binnenwerk met de bemensing van een scanstraat op locatie in Den Haag.

Met de komst van een nieuwe scanstraat in Zutphen beschikt Justid nu feitelijk over drie scanstraten. Met de nieuwste scanstraat worden de komende tijd onder meer de papieren archieven van het COA, de IND en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) onder handen genomen. Op alle scanstraten werken mensen van Binnenwerk.

Samenwerking

“We verwerken archieven om het recht op informatie, een burgerrecht, na te komen. Zo kan de recht- en bewijszoekende burger informatie vinden die bewaard moet blijven. De Archiefwet wordt hiermee ook nageleefd. Justid is een expert op het vlak van informatiediensten. We beschikken over veel kennis en expertise op het gebied van digitale archivering. We zien dan ook een taak voor onszelf”, zegt Guiny Kustner. “Ik wil het COA, de IND, het NFI en de RvdK van harte bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen: zonder hen geen dossiers en dozen met inhoud. Uiteindelijk kunnen we iets betekenen voor alle organisaties binnen JenV.”

In haar dankwoord richt Guiny Kustner zich ook tot de medewerkers van Binnenwerk. Zij bemannen de scanstraat: ze maken de archieven scanklaar, begeleiden het scanproces zelf en voeren een eindcontrole uit. Directeur Willemijn Dekker van Binnenwerk was ook aanwezig bij de opening: “Binnenwerk kijkt naar wat mogelijk is. Zo ontstaan kansen voor mensen en organisaties. De scanstraat is daar een prachtig voorbeeld van. Onze mensen doen nuttig werk, zijn daar blij mee en Justid kan kilometers archief wegwerken. Als daar ruimte voor is, kunnen we zo nog een team leveren.”

Betekenisvol

Woorden van dank en waardering zijn er ook vanuit het COA. “Ik heb respect voor het werk dat hier wordt uitgevoerd. Jullie doen hier mooi werk, waar je veel aandacht en accuratesse voor nodig hebt. Ik ga ervan uit dat we hier samen nog een mooie tijd tegemoet gaan”, zegt COA-programmamanager Kristiaan Soomers. JenV-programmamanager ‘Open op Orde’ Ingeborg Harmsen vult hem aan: “Als we het over digitale archivering hebben, dan is dit waar het om gaat. Mooi om te zien dat we hier met elkaar concrete resultaten bereiken.”

Emine Özyenici beaamt tot slot in haar toespraak dat JenV in gezamenlijkheid voor de opgave staat die digitale archivering aan alle JenV-organisaties biedt. “Ik wil jullie aanmoedigen dit werk te blijven doen. Een stap naar voren doen: dat hoort bij Justid en Binnenwerk. Dank voor jullie ondernemersgeest en het betekenisvolle werk dat jullie doen.”