Digitale bewaarplaats

Cruciale informatie moet beschikbaar zijn op het juiste moment. Maakten we jaren geleden nog gebruik van een floppydisk, cassettebandje of videoband, nu gebruiken we regelmatig een USB stick, een externe harde schijf of slaan we informatie op in de cloud. Door de jaren heen bedenken we steeds nieuwe manieren om informatie op te slaan en delen. Justitiële informatie moet betrouwbaar en bruikbaar blijven. Daarom is het belangrijk om informatie digitaal op te slaan en duurzaam te bewaren, zodat deze ook leesbaar blijft.

Belangrijke rol in het bewaren van informatie

Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, spelen wij een belangrijke rol in het bewaren van informatie. Ons Centraal Digitaal Depot (CDD+) is de gemeenschappelijke voorziening waarmee we digitale informatie duurzaam toegankelijk houden en de ketenpartners in de justitiële ketens dit met elkaar kunnen uitwisselen. In het CDD+ kunnen uiteenlopende bestandsformaten worden opgeslagen, van tekstbestanden tot bewegend beeld. Uiteraard voldoet onze digitale bewaarplaats aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft onze bewaarplaats ook een koppeling met het e-depot van het Nationale Archief.

Digitaliseren van informatie

Via het elektronisch berichtenverkeer worden digitale documenten veilig aangeleverd en in ons CDD+ bewaard. Daarnaast is veel informatie vaak alleen nog op papier (volledig) beschikbaar. Voordat deze informatie digitaal kan worden opgeslagen, digitaliseren wij deze informatie. Daarvoor hebben wij een scanstraat ter beschikking. Al met al een heel innovatief digitaliseringsproces. We  gebruiken kunstmatige intelligentie om metadata toe te voegen aan documenten, zodat deze door de jaren heen vindbaar, leesbaar, deelbaar en dus bruikbaar blijven.