Bibob-register officieel in beheer genomen

De Justitiële Informatiedienst (Justid) heeft vorig jaar het zogeheten Bibob-register ontwikkeld in opdracht van de screeningsautoriteit Justis. Dinsdag 31 januari hebben algemeen directeuren Iep Visser (Justis) en Wijnand Lodder (Justid) hun handtekeningen gezet onder het beheercontract. Hiermee heeft Justid nu officieel het technisch beheer van het register op zich genomen.

Iep Visser (Justis, links) en Wijnand Lodder (Justid)

Het register is ontwikkeld door Justid in nauwe samenwerking met Justis. Justid blikt terug op een geslaagd traject. Binnen en buiten Justis wordt inmiddels naar tevredenheid met het systeem gewerkt. Wijnand Lodder (Justid): “Dat is fijn om te horen. De professionals die dagelijks met onze systemen werken, die staan wat mij betreft dan ook voorop. Gebruikers van een systeem zijn in die zin de ultieme toets.”

Ondanks de start van de beheerfase gaat de ontwikkeling van het Bibob-register nog door. Een aantal wensen die op de ‘backlog’ staan, worden in 2023 en 2024 verder uitgewerkt. Om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om met het systeem te werken, zal er de komende tijd aandacht zijn voor de digitale toegankelijkheid van het register. Iep Visser (Justis): “Digitale toegankelijkheid is belangrijk en speelt bij ieder system een rol. Iedereen moet met een systeem kunnen werken.”

Over het Bibob-register

Het Bibob-register maakt het mogelijk voor bestuursorganen als gemeenten en provincies, om wettelijk bepaalde informatie over (rechts)personen in het kader van de Wet Bibob centraal te registreren. Op die manier kan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) deze informatie desgevraagd verstrekken aan andere bestuursorganen die naar diezelfde (rechts)persoon zelfstandig Bibob-onderzoek doen  Doel van het Bibob-register is dan ook om meer informatie te kunnen uitwisselen tussen het LBB en bestuursorganen –als ook voor bestuursorganen onderling- en zodoende voor bestuursorganen om vaker het gevaar van misbruik van bijvoorbeeld een vergunning te kunnen onderkennen. Ook het Landelijk Bureau Bibob (Justis) registreert de vereiste informatie in het register. Meer informatie is te vinden op de website van Justis.