Nationaal Archief en Justid aan de slag met vloeiend overbrengen informatie

Algemene rijksarchivaris Afelonne Doek van het Nationaal Archief en algemeen directeur van de Justitiële Informatiedienst (Justid) Wijnand Lodder hebben vorige week op het Nationaal Archief in Den Haag een intentieverklaring getekend over vloeiend overbrengen. 

Wijnand Lodder en Afelonne Doek verrichten een symbolische handeling om de samenwerking te bekrachtigen

De archiefwet verplicht overheden om hun blijvend te bewaren informatie na twintig jaar over te brengen naar een archiefbewaarplaats. De twee partijen gaan nu verkennen welke mogelijkheden er zijn om blijvend te bewaren informatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in een reguliere stroom ('vloeiend') over te brengen naar het Nationaal Archief, in plaats van één keer in een grote bulk.

De samenwerking werd symbolisch bekrachtigd door fysiek 'de keten' met elkaar te verbinden. Beide directeuren benadrukten in hun toespraken het belang van de burger bij het beschikbaar zijn van informatie. Wijnand Lodder: “Onze visie op informatie delen komt erg overeen. Of het nu voor de politieagent op straat is, of de onderzoeker die bij het de balie van het Nationaal Archief komt. Samen borgen we het belang van de burger, daarin stemmen onze organisaties overeen. Het delen van kennis is daarnaast een mooie extra van dit initiatief.”

Het Nationaal Archief houdt al tweehonderd jaar belangrijke informatie van de Nederlandse Rijksoverheid duurzaam toegankelijk en stelt deze beschikbaar aan de samenleving. Justid beheert het Centraal Digitaal Depot (e-Depot) van JenV. Deze informatie wordt nu nog na twintig jaar overgebracht naar het Nationaal Archief. Iedere dag produceert de overheid enorme bergen verschillende soorten informatie, zoals e-mails, chatberichten, documenten, algoritmen en databases. In die overvloed aan informatie is de grote opgave voor overheden hoe belangrijke data te selecteren en goed te archiveren, duurzaam toegankelijk te houden. Het vloeiend overbrengen van informatie moet bijdragen aan het verbeteren van de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.

Meer informatie over het e-Depot van het Nationaal Archief is hier te vinden.