Justid en FCInet aan de slag met Ma3tch binnen domein Justitie en Veiligheid

De Justitiële Informatiedienst (Justid) en FCInet slaan de handen ineen in om Ma3tch-technologie breder beschikbaar te stellen aan partijen die informatie uitwisselen binnen het domein van Justitie en Veiligheid (JenV). Met Ma3tch kunnen organisaties snel en efficiënt gegevens uitwisselen, waarbij het ontwerp van het systeem ervoor zorgt dat er geen onnodige persoonsgegevens tussen partijen uitgewisseld worden. Johan de Vrieze en Tom Schepers van Justid geven in dit artikel samen met Gonnie de Graaff en Udo Kroon van FCInet uitleg over de innovatieve techniek: slimmer, makkelijker en privacy-vriendelijker relevante data vinden.

Sierlijke sleutel liggend op een toetsenbord

Autonome, anonieme analyse

Het dilemma: als jij als organisatie iets over een persoon bij een andere organisatie wilt weten, dan is het lastig in de vraag om geen persoonsgegevens te delen. Ma3tch - spreek uit als ‘Match drie’; het drietje achter de a staat voor autonome, anonieme analyse - biedt voor deze problematiek een oplossing. Privacy officer Johan de Vrieze (Justid): “Het uitwisselen van privacygevoelige gegevens is ingewikkeld. Je weet bijvoorbeeld nooit waar je op welk moment naar moet vragen.” Vaak worden veel privacygevoelige gegevens opgevraagd, terwijl uiteindelijk maar een fractie van de informatie relevant is.

Via Ma3tch kunnen partijen van elkaar te weten komen of zij over gegevens beschikken over een bepaald persoon, zonder dat zij persoonsgegevens hoeven te delen of bij elkaar in de database hoeven kijken. Dit gebeurt door in plaats van persoonsgegevens gebruik te maken van een versleuteld en geaggregeerd Ma3tch-filter. Als er sprake is van een ‘hit’ op deze sleutel dan is deze lokaal zichtbaar. Op basis van de hit kan dan een formele informatie-uitvraag worden gedaan, voor enkel de gegevens waarbij de hit is opgetreden.

De techniek maakt het mogelijk dat je op afstand kunt zien of een organisatie relevante gegevens voor je heeft. Johan: ”Je hebt bij het delen van sleutels nog niet te maken met wetgeving die uitwisseling van alle gegevens bemoeilijkt. Je weet alleen: ik ben met Piet bezig, maar er zijn ook gegevens van Piet beschikbaar bij anderen. Je kunt op basis van een terugmelding vervolgens heel gericht een verzoek doen. Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming is dat het summum hoe het zou moeten. Je krijgt geen informatie uit Ma3tch anders dan: er is een hit op een bepaalde sleutel, een vooraf gedefinieerde casus.”

Privacy-vriendelijk

Chief Business Officer Gonnie de Graaff (FCInet): “Als samenwerkingspartner stelt de ene partij de ander in staat om relevante informatie te vinden, zonder daarbij de achterliggende informatie te delen. FCInet toont alleen of de naam ook bekend is bij de ander of niet. De samenwerkingspartner ziet dit overigens niet.” Zo kan er ook gevoelige data gematcht worden. “Er gaat niets naar buiten. Dat gebeurt pas op het moment dat je een uitvraag doet”, legt Chief Information Officer Udo Kroon (FCInet) uit.

Ma3tch is een technologie die draait op het technologieplatform FCInet. De technologie wordt al sinds 2012 gebruikt door Financial Intelligence Units (FIU) in de Europese Unie bij fraude- en witwasonderzoeken. In de praktijk is gebleken dat de technologie ook bruikbaar was voor andere toepassingen, vertelt Gonnie. “Het werd vooral internationaal gebruikt. Nu wordt het breder beschikbaar gesteld binnen de overheid. Samen met Justitie verkennen we hoe we het gebruik van Ma3tch landelijk verder kunnen stimuleren.”

Decentraal

Ma3tch werkt op een decentrale manier. Dat houdt in dat data bij de bron blijft en er geen data op een centrale plek wordt opgeslagen. Er is daardoor ook altijd sprake van actuele informatie, aldus Udo. “Bij een hit moet je altijd naar de bron om de onderliggende informatie op te vragen.”

“De verantwoordelijkheid voor de gegevensbestanden blijft zo bij de verwerkingsverantwoordelijke. Die weet dat het belangrijk is om gegevens up to date te houden. Als je gegevens centraal laat beheren, dan verschuift ook de verantwoordelijkheid voor het beheer en de actualiteit van de gegevens”, vult Johan aan.

Waar moet je rekening mee houden als je Ma3tch wilt gebruiken? Volgens Johan is het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige data te gebruiken, omdat de kans op een hit anders kleiner wordt. Johan: “Daarnaast zal je een gemeenschappelijke factor voor een sleutel moeten hebben.” “Afhankelijk van de toepassing kan ook lagere kwaliteit data worden gematcht, maar hoge kwaliteit geeft natuurlijk de beste resultaten”, beaamt Gonnie. “Uiteraard moet er wel een juridische grondslag liggen om gegevens na een hit uit te wisselen.”

Ma3tch bij Justid

Justid heeft Ma3tch-techologie voor het eerst toegepast in de dienst Continue Screening. Innovatiemanager Tom Schepers (Justid): “We werken al enige tijd samen met de organisatie achter FCInet en met de Continue Screening voor de politie is de technologie in productie gezet. Ons streven is nu om het breder in te zetten.” Dat begint met het creëren van bekendheid: Gonnie zegt dat de techniek voor partijen binnen JenV nieuw is, maar dat dat geen reden is om er geen gebruik van te maken. “Publieke waarden worden steeds belangrijker. Je moet er mee aan de slag als overheid. Ma3tch helpt hierbij.”

Als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer: dit spreekwoord is van toepassing op het gebruik van Ma3tch. Steeds meer partijen zijn geïnteresseerd. Justid spant zich met FCInet in om meer JenV-partijen aan te sluiten. Johan: “We kunnen nu laten zien dat Mat3ch toepasbaar is, en wat de voordelen zijn. We hopen op een vliegwiel-effect, dat het soms vaste patroon van denken waar mensen in kunnen zitten doorbreekt.” “Mensen zijn gewend om gecentraliseerd te denken. En ja, Ma3tch werkt totaal anders”, vult Gonnie aan.

Justid heeft de technologie inmiddels opgenomen in zijn architectuur. Daarmee is de kans groot dat ketenpartners op enig moment kennis zullen maken met Ma3tch. Justid gaat geleidelijk informatie-uitwisseling die zich hiervoor leent overzetten naar deze technologie, uiteraard in goed overleg met de betrokken ketenpartner. “Op een gegeven moment gaat iedereen over”, daar is Tom van overtuigd. Op de korte termijn zal volgens Johan en Tom de technologie in elk geval breder toegepast gaan worden bij uitwisselingen met de politie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Ma3tch binnen JenV? Neem dan contact op via info@justid.nl.