‘Bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving is het leukste aan mijn werk’

Lars Venema werkt als productspecialist Persoonsinformatie bij de Justitiële Informatiedienst (Justid). Graag laten we hem aan het woord om te vertellen waarom hij voor Justid heeft gekozen en wat hij precies doet.

Lars Venema

“Als productspecialist bij de afdeling Persoonsinformatie zet ik me in voor effectieve informatievoorziening. Onze afdeling is verantwoordelijk voor de verstrekking van informatie over de identiteit van verdachten en veroordeelden aan geautoriseerde partijen in de strafrechtketen op basis van persoonsgegevens en biometrie. Voor een betrouwbaar en effectief rechtssysteem is het cruciaal dat de persoon die wordt vervolgd, berecht en bijvoorbeeld ingesloten, dezelfde persoon is als degene wiens identiteit is vastgesteld na het plegen van een strafbaar feit.”

 “Zo’n twee jaar geleden ben ik begonnen bij Justid. In juli 2021 studeerde ik af op het gebied van internationale veiligheid. Hierna ging ik op zoek naar een leuke functie binnen het veiligheidsdomein, en die heb ik gevonden bij Justid. Ik merk dat vaak het beeld heerst dat Justid een typische ICT-organisatie is. Natuurlijk leveren we als organisatie cruciale justitiële informatie via onze systemen, maar het mooie aan Justid vind ik juist dat we de samenwerking tussen mens, informatie en technologie proberen te optimaliseren door de vraag naar informatie centraal te stellen. De IT heeft hierin een belangrijke rol, maar die is faciliterend en niet leidend.”

“Het leukste aan mijn werk is dat ik een bijdrage kan leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat de juiste persoon tijdig, effectief en eerlijk wordt berecht. Dat we hierbij het hele proces in de keten van opsporing tot tenuitvoerlegging en re-integratie overzien, biedt mij de kans veel te leren over de verschillende organisaties die bij de strafrecht- en vreemdelingenketen zijn betrokken. Vanuit deze informatiepositie is het mijn ambitie te handelen vanuit het doel van de keten. Het faciliteren van samenwerking in de ketens is een mooie en vaak uitdagende taak.”