Matching Autoriteit

Het is van groot belang dat de strafrechtketen effectief en efficiënt werkt. Daarvoor is het onder meer nodig dat bij de behandeling van een zaak op een zo vroeg mogelijk moment de leidende identiteit van een persoon over wie het gaat, wordt vastgesteld. Welke persoon van vlees en bloed hoort bij welke identiteitsvaststelling? Bijvoorbeeld wanneer een rechter een zaak wil gaan behandelen of wanneer een agent een persoon staande houdt op straat en deze persoon vervolgens meeneemt naar het bureau. Het is dan belangrijk om te weten met wie je te maken hebt.

Realiseer je dat personen die iets te verbergen hebben, er juist alles aan doen om niet ‘herkend’ te worden. Sommige verdachte personen hebben wel dertig aliassen. Maar er zijn ook voldoende voorbeelden waarbij iemand geen identiteitsbewijs bij zich heeft, waardoor vaststellen van een identiteit al meer onderzoek nodig heeft. Belangrijk dus dat een verdachte snel een strafrechtketennummer (SKN) krijgt toegewezen, zodat vanaf dat moment voor iedere partij duidelijk is wie iemand is en wat hij of zij allemaal heeft gedaan.

De Justitiële Informatiedienst speelt hier een belangrijke rol in. Als Matching Autoriteit (MA) verifiëren wij de gegevens van een persoon, kijken we of een persoon al eerder met justitie in aanraking is geweest en bepalen we samen met de opsporingsinstanties of het mogelijk is om een identiteitsvaststelling bij het SKN te registreren. We stellen vast of er sprake is van een unieke (nieuwe)identiteit binnen de Strafrechtketendatabank. Zo ja, dan kennen wij dat unieke strafrechtketennummer toe aan die identiteit. Is het een ‘oude bekende’, dan voegen wij informatie toe aan een reeds bestaand strafrechtketennummer.

Op deze manier voorkomen we vervuiling van de registratiesystemen, gaan we identiteitsfraude tegen en zorgen we voor betere informatie-uitwisseling tussen bijvoorbeeld politie, openbaar ministerie en Rechtspraak. Jaarlijks rapporteren we de verrichtingen aan de minister van Justitie en Veiligheid.