Strafrechtketennummer

In de strafrechtketen is een betrouwbare vaststelling van de identiteit van personen van groot belang. Persoonsverwisseling en identiteitsfraude hebben ernstige gevolgen voor de integriteit en effectiviteit van de strafrechtspleging en voor de eventuele slachtoffers van identiteitsfraude. Het is daarom belangrijk dat de werkwijze voor het vaststellen van de identiteit van verdachten en veroordeelden aan hoge eisen voldoet en door organisaties binnen de diverse ministeries eenduidig wordt gevolgd. Op die manier wordt de juiste persoon gestraft en zegeviert het recht.

De minister van Justitie en Veiligheid kent aan elke verdachte een strafrechtketennummer toe. Het strafrechtketennummer (SKN) is een verplicht te gebruiken uniek nummer dat wordt gekoppeld aan een identiteit. Het is een set van gegevens met, in het ideale geval, zowel administratieve als biometrische  gegevens (foto- en vingerafdrukken). De databank waarin alle SKN’s en de hierbij behorende gegevens worden opgeslagen, heet strafrechtketendatabank (SKDB). De wettelijke taken van de minister met betrekking tot het uitgeven en beheren van het SKN wordt in mandaat uitgevoerd door de Justitiële Informatiedienst. Onze Matching Autoriteit is daarvoor verantwoordelijk.