Strafrechtketendatabank

In de strafrechtketen is een betrouwbare vaststelling van de identiteit van personen van groot belang. Persoonsverwisseling en identiteitsfraude hebben ernstige gevolgen voor de integriteit en effectiviteit van de strafrechtspleging en voor de eventuele slachtoffers van identiteitsfraude. Het is daarom belangrijk dat de werkwijze voor het vaststellen van de identiteit van verdachten en veroordeelden aan hoge eisen voldoet en door organisaties binnen het ministerie eenduidig wordt gevolgd. Op die manier wordt de juiste persoon gestraft en zegeviert het recht.

De strafrechtketendatabank (SKDB) is het persoonsregister. Hierin worden de administratieve persoonsgegevens van een justitiabele opgeslagen onder een uniek strafrechtketennummer (SKN). De administratieve gegevens worden aangevuld met gegevens over hoe de identificatie heeft plaatsgevonden, zoals documentgegevens. Verder zijn foto's en aliassen te raadplegen en worden in de loop van de tijd meerdere frontale foto's opgeslagen van de justitiabele (als een persoon vaker met justitie in aanraking komt). De Matching Autoriteit verifieert de administratieve persoonsgegevens om tot een leidende identiteit te kunnen komen.

Daarnaast heeft de databank verwijzingen en koppelingen met de gehele strafrechtketen. Het is bijvoorbeeld om na te gaan of een persoon gedetineerd is, een actuele OM zaak heeft, bekend is bij de Raad voor de Kinderbescherming of nog een werkstraf moet uitvoeren vanuit de Reclassering. De strafrechtketendatabank heeft actuele verwijsgegevens over personen in de justitieketen.

Een identiteitsvaststelling bij de politie en Koninklijke Marechaussee wordt via de SKDB gedeeld met diverse ketenpartners. Zo wordt de leidende identiteit van een persoon bepaald en worden dubbele identiteiten voorkomen. Dat delen gebeurt via gemeenschappelijke beschikbare registers en samen met deze partijen wordt bepaald welke gegevens er bij de leidende identiteit hoort. De strafrechtketendatabank is één van die registers.

De minister van Justitie en Veiligheid kent aan elke verdachte een strafrechtketennummer (SKN) toe. Dit is een verplicht te gebruiken uniek nummer dat wordt gekoppeld aan een leidende identiteit. Het is een set van gegevens met, in het ideale geval, zowel de administratieve als biometrische gegevens (foto- en vingerafdrukken). De databank waarin alle gegevens worden opgeslagen, heet strafrechtketendatabank (SKDB).

De wettelijke taken van de minister met betrekking tot het uitgeven en beheren van het SKN en het beheren van de SKDB wordt in mandaat uitgevoerd door de Justitiële Informatiedienst. Onze Matching Autoriteit is daarvoor verantwoordelijk.