PKI -Digitaal Loket (Loket Authenticatiemiddelen)

Het digitaal loket levert de volgende authenticatiemiddelen:

 • PKIo (overheid);
 • E-handtekening;
 • E-herkenning.

Doelgroep

Open / Publiek.

Voordelen

Het voordeel van het gebruik van het Digitaal Loket is dat de afnemende partijen producten kunnen afnemen als:

 • PKIo;
 • e-Handtekening;
 • e-Herkenning.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);
 • Justitiële ICT Organisatie;
 • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Justid;
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV);
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Zittende Magistratuur (ZM);
 • Reclassering (3RO);
 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV);
 • Schadefonds geweldsmisdrijven (SGM);
 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 • College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Hoe werkt het?