Verstrekken Nederlands uittreksel

Het Nederlands uittreksel – ook wel bekend als ‘strafblad’- biedt een overzicht van de justitiële gegevens van een persoon in de strafrechtketen aan organisaties om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het Nederlands uittreksel wordt op aanvraag of via abonnementenservice verstrekt.

Doelgroep

Organisaties zoals opgenomen in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en art. 11 t/m 45 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg).

Meerwaarde

Biedt een overzicht van de justitiële gegevens van een persoon in de strafrechtketen aan om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. 

Wie maakt er al gebruik van het product?

 • Reclassering Nederland (3RO);
 • Raad voor de Kinderbescherming (RvdK);
 • Politie, Openbaar Ministerie (OM);
 • Zittende Magistratuur (ZM);
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP);
 • Internationale Rechtshulp Centra (ook wel IRC's);
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis);
 • Caribisch gebied;
 • MatchingsAutoriteit;
 • De Nederlandsche Bank (DNB);
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);
 • KLM, IDEMIA, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
 • gemeenten, provinciën en bestuursorganen.