Basisregister Communicatie Service (BCS)

De BCS is een van de gemeenschappelijke gegevensdiensten binnen JenV. Deze zorgt voor een eenvoudige, eenduidige, centrale en generieke aanslui­ting op de (basis)registers binnen Nederland. De BCS ontsluit bijvoorbeeld:

 • de Basisregistratie Personen (BRP);
 • de Basisregistratie Kadaster;
 • het Handelsregister (NHR);
 • de registers van de Dienst Wegverkeer (RDW, kenteken en rijbewijsregister).

Met de Basisregister Communicatie Service (BCS) kunnen alle onderdelen van JenV worden aangesloten op de (basis)registers binnen Nederland. Na aansluiting kunnen ze registergegevens raadplegen en kan informatie hieruit digitaal uitgewisseld worden.

De Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) is de opdrachtgever voor BCS.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens.

Voordelen

 • Er is 1 centrale ingang naar meerdere (basis)registers voor alle justitiepartijen;
 • Door BCS zijn geen eigen systemen en onderhoud nodig voor koppeling met de basisregistraties (kostenbesparing);
 • Het portaal is overzichtelijk, eenvoudig, snel en gebruikersvriendelijk;
 • BCS is 24/7 beschikbaar en kent nauwelijks uitval.

Wie maakt er al gebruik van de dienst

De volgende diensten maken gebruik van BCS:

 • de Raad voor de Rechtspraak;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Politie;
 • Justis;
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Hoe werkt het?