e-Akkoord

e-Akkoord is een volledig nieuwe voorziening die op digitale wijze het interne goedkeuringsproces van alle mogelijke typen werkstromen, transacties en documenten goedkeurt. e-Akkoord doet dit door een portaal aan te bieden, waarin goedkeuringsaanvragen op efficiënte wijze kunnen worden aangeboden en afgehandeld. Hierbij maakt e-Akkoord gebruik van een Centrale Provenance Store, waarin het goedkeuringsproces op een betrouwbare wijze wordt vastgelegd.

De opdrachtgever voor e-Akkoord is Directie Informatievoorziening en Inkoop.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens.

Voordelen

  • Werken met het e-Akkoord is veel efficiënter en sneller dan het handmatige proces van goedkeuren en ondertekenen;
  • Kostenvoordelen, e-Akkoord is een gemeenschappelijke en gedeelde JenV dienst;
  • Voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de geavanceerde elektronische handtekening en is daarmee rechtsgeldig;
  • e-Akkoord is zeer breed inzetbaar en kan aan allerlei interne applicaties gekoppeld worden;
  • Documenten kunnen tegelijkertijd door meerdere personen worden ondertekend;
  • e-Akkoord biedt transparantie doordat de hashwaardes op een centrale plaats (Centrale Provenance Store) zijn opgeslagen.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens.

Hoe werkt het?