Convenant Doc-Direkt 2022

Dit is een publicatie in het kader van actieve openbaarmaking omtrent WOO verzoeken en -besluiten. Het betreft een convenant van Doc-Direkt en Justitiële Informatiedienst.