Beslissing WOB-verzoek 12-05-2022

Dit is een publicatie in het kader van actieve openbaarmaking omtrent WOO verzoeken en -besluiten. Het betreft besluit op een WOO-verzoek