Beeld: Jeronimus van Pelt

Nieuwsbrief november 2021

Cruciale informatie en slimme oplossingen, dat is wat de Justitiële Informatiedienst (Justid) te bieden heeft. Met deze nieuwe nieuwsbrief informeren wij ketenpartners en andere belangstellenden over ontwikkelingen binnen onze organisatie.

Voorwoord directie

Met vijfhonderd medewerkers bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie. De Justitiële Informatiedienst (Justid) ontwikkelt zich meer en meer tot die innovatieve en datagedreven organisatie, die vanuit haar unieke en onafhankelijk positie een bijdrage levert aan uiteenlopende projecten en programma’s.

Wij hebben het afgelopen jaar daarnaast ingezet op het verkrijgen van de status van agentschap, welke per definitieve vaststelling per 1 januari volgend jaar ingaat. Deze status helpt ons bij het wendbaarder maken van onze organisatie. U leest hier meer over in deze eerste editie van onze nieuwe nieuwsbrief.

“Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om efficiënt kennis en informatie bij onze ketenpartners te brengen.”

De Justitiële Informatiedienst staat te boek als gewaardeerde leverancier van excellente keteninformatie en ketenvoorzieningen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om efficiënt kennis en informatie bij onze ketenpartners te brengen. De onlangs georganiseerde ketentalkshow ‘De verdachte in de bak’ van de dit jaar opgerichte Justid Academy is daar een mooi voorbeeld van.

Met deze nieuwsbrief verschaffen we meer inzicht in wie wij zijn en wat we doen: cruciale informatie brengen op het juiste moment.

Veel leesplezier en ik wens u een fijne dag toe!

Wijnand Lodder,

Algemeen directeur Justid

Algemeen directeur Wijnand Lodder

Vijf vragen over… Justid en de status van agentschap

Als Justitiële Informatiedienst zijn we een traject gestart om vanaf 1 januari 2022 een agentschap te kunnen zijn. Agentschappen zijn uitvoerende organisatieonderdelen van de Rijksoverheid. Zij worden gekenmerkt door een resultaatgericht sturingsmodel, ondersteund met een zelfstandige baten-lastenadministratie. Het is een vorm van verzelfstandiging.

Waarom is het goed voor Justid om een agentschap te zijn? Het verkrijgen van de status van baten-lastenagentschap draagt bij aan de wendbaarheid en doelmatigheid van Justid. We kunnen als agentschap zelfstandiger opereren, maar we blijven wel onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen.

Welke impact heeft de overgang naar een agentschap voor Justid? Wij zullen intern anders moeten gaan werken en sturen. De belangrijkste motivatie om een agentschap te zijn of te worden is dat er efficiënter kan worden gewerkt. Een agentschap vraagt om een andere manier van sturen en inzetten van middelen. Doordat Justid overstapt op het (administratieve) batenlastenstelsel kunnen duurzame productiemiddelen, zoals servers en andere hardware, worden geactiveerd.

Activeren? Wat betekent dat? Het is een boekhoudkundige term voor een bepaalde verwerking van een aankoop van bijvoorbeeld nieuwe hardware. Activering houdt in dat het aankoopbedrag onder de zogeheten activa op de balans geplaatst wordt. Vanaf dat moment wordt het productiemiddel jaarlijks afgeschreven. We hoeven als agentschap de kosten niet direct volledig op te nemen, maar we kunnen ze spreiden over de levensduur van de activa.

Wat merken ketenpartners van de overgang?  Justid zal nog efficiënter gaan werken met als doel om optimale dienstverlening te bieden voor onze ketenpartners. Zo stond klanttevredenheid al voorop, maar door hier een formele indicator van te maken, wordt hier nog beter inzichtelijk of de ketenpartners tevreden zijn met onze diensten, of we de goede middelen hebben om ons werk te kunnen doen voor onze klanten en of we kwalitatief en veilig kunnen leveren. En daarmee dragen we optimaal bij aan een rechtvaardiger en veiliger Nederland.

Wat is de stand van zaken nu? De aanvraag ‘instelling tot agentschap van Justid’ is onlangs aangenomen in de Ministerraad en Tweede Kamer. De Minister van Justitie en Veiligheid gaat nu over tot het opstellen van het instellingsbesluit om Justid, met ingang van 1 januari 2022, als baten-lastenagentschap aan te wijzen. Dit instellingsbesluit, zal naar verwachting, in november in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Werkplek bij de Justitiële Informatiedienst

Justid Academy oogst succes met eerste ketentalkshow

“Kennis delen is belangrijk, niet alleen binnen Justid, maar ook daarbuiten.” Deze uitspraak werd gedaan bij de opening van de eerste online ketentalkshow van de Justid Academy die op 22 september werd gehouden. Het is duidelijk geworden dat de Justid Academy er met de talkshow in is geslaagd om op enthousiaste wijze opvolging te geven aan die stelling.

Centraal in de ketentalkshow staat het boek ‘De verdachte in de bak’ van JenV-beleidsadviseur Wim Borst. In zijn boek schetst hij het hele stelsel rondom identiteitsvaststelling, -vastlegging en-verificatie in de strafrechtketen. In de ketentalkshow komt Borst aan het woord, samen met andere deskundigen van onder meer de politie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Justitiële Informatiedienst zelf. NIeuwsgierig geworden? De ketentalkshow is via de link op onze website terug te kijken.

Ketentalkshow De verdachte in de bak

Mensen aan tafel bij de ketentalkshow 'De verdachte in de bak'

Nieuwe producten- en dienstencatalogus beschikbaar

Deze zomer is onze nieuwe producten- en dienstencatalogus (PDC) live gegaan. De interactieve PDC biedt een duidelijk overzicht van wat wij te bieden hebben op het gebied van dienstverlening. (Nieuwe) opdrachtgevers willen graag van ons weten wat wij als organisatie voor hen kunnen betekenen en welke waarde wij kunnen toevoegen. Met de PDC bieden we dit overzicht.

Producten- en dienstencatalogus

Justid vernieuwt etalage met overzichtelijke PDC

'Samen komen we er uit': informatiegestuurd werken voor, op en na de grens

Hoe kunnen de Justitiële Informatiedienst en haar ketenpartners elkaar helpen met informatiegestuurd werken voor, op en na de grens? Deze vraag stond centraal tijdens de door Justid georganiseerde ketenbrede online conferentie ‘Informatiegestuurd werken’, die donderdag 16 september werd gehouden in de Fokker Terminal in Den Haag.

De conferentie was georganiseerd voor iedereen die werkt in een organisatie die met het ‘grensproces’ te maken heeft: onder meer de politie, de Koninklijke Marechausse (KMar), het Openbaar Ministerie (OM), het ministerie van Buitenlandse zaken en natuurlijk de Justitiële Informatiedienst (Justid) zelf. Belangstellenden konden de conferentie online volgen. Tijdens de bijeenkomst kwamen beleidsmakers, portefeuillehouders en specialisten van de politie, OM, KMar en Justid aan het woord.

Tijdens de conferentie wordt duidelijk dat er door ketenpartners al goed wordt samengewerkt, maar dat nog onbekend is waar nog beter samengewerkt kan worden. We beschikken met zijn allen over een schat aan informatie, maar hoe vinden we de informatie die we daadwerkelijk nodig hebben?

Samen komen we er uit, maar we moeten elkaar actief opzoeken.

Bij de afsluiting van de conferentie zijn de aanwezigen het eens: samen komen we er uit, maar we moeten elkaar actief opzoeken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: je moet elkaar wel begrijpen en weten van elkaar wat je nodig hebt. De conferentie lijkt daarom haar nut en noodzaak bewezen te hebben.

Justid-directeur Leo Peereboom kijkt na afloop terug op een geslaagde conferentie. “Het is goed om te zien dat we met de vakmensen die hier aanwezig waren er een mooie dag van hebben gemaakt. De boodschap voor nu is duidelijk. Wij hebben de behoeftestelling binnen de ketenpartners gehoord en we gaan daar samen vorm aan geven. Dit is een mooie kans om ketensamenwerking te faciliteren. Ik heb veel initiatieven gehoord en we gaan nu kijken wat we als eerste op gaan pakken.”

Deelnemers tijdens de online conferentie

Collega aan het woord: Wia Blumers-Hovinga

Wia Blumers-Hovinga werkt bij ons als directiesecretaresse. Op onze website legt ze uit waarom ze voor de Justitiële Informatiedienst heeft gekozen en wat ze precies doet.

“Ik ben sinds 2008 werkzaam bij de Justitiële Informatiedienst als directiesecretaresse. Wat mijn werk zo leuk maakt, is dat als directiesecretaresse geen dag hetzelfde is. Ik heb veel taken, heb dagelijks met verschillende mensen te maken en werk nauw samen met mijn collega’s van het directiesecretariaat om het directieteam zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun werkzaamheden.”

"Wat mijn werk zo leuk maakt, is dat geen dag hetzelfde is"

Wia Hovinga

Ook werken bij Justid?

Om een goede dienstverlening te blijven garanderen, is Justid op zoek naar nieuwe collega’s. Wij zoeken op dit moment onder meer een functioneel ontwerper, technisch applicatiebeheerder, productspecialist identiteitsvaststelling en twee senior projectmanagers. Binnenkort volgen vacatures voor een financieel adviseur, een inkoopadviseur, een procescoördinator/scrum master en een strategisch informatiemanager. Kijk op onderstaande site voor alle vacatures.

Wij komen altijd graag met IT-specialisten in gesprek, omdat wij structureel plek hebben voor hen. Mocht u interesse hebben of iemand kennen die ons kan helpen om Nederland veiliger te maken door de cruciale informatie op het juiste moment te leveren, dan horen we dit graag via vacatures@justid.nl. U kunt ook uw CV via dit adres naar ons mailen, zodat één van onze recruiters contact kan opnemen voor een oriënterend gesprek.

De actuele vacatures bij Justid

Werken op laptop met telefoon in de hand

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst. Het redactiewerk wordt verzorgd door het team Communicatie. Deze nieuwsbrief is in ontwikkeling. Tips, ideeën of feedback? Mail deze gerust naar nieuwsbrief@justid.nl. Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief? Klik dan hier.