Samenwerking met partners

Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid spelen wij een centrale rol in de informatievoorziening. Wij maken ons sterk voor het verbinden van cruciale informatie tussen de juiste instanties. Onze partners. Op die manier beschikken ze over dezelfde belangrijke en vaak strikt vertrouwelijke informatie. 

Samenwerking om informatie beter te delen

Samenwerking in de keten is nu belangrijker dan ooit. We willen data gestuurd werken, waarbij data als uitgangspunt dient om beleid, dienstverlening en activiteiten als bijvoorbeeld opsporing vorm te geven en te onderbouwen. Met gebruik van data kunnen overheidsinstanties vaak efficiënter en preciezer hun werk doen. Daarvoor is nodig dat informatiesystemen worden gekoppeld, zodat informatie kan worden geanalyseerd en op het juiste moment beschikbaar kan komen.

Veel data is op verschillende plekken opgeslagen in verschillende systemen door verschillende instanties. Door samenwerking tussen bijvoorbeeld politie, opsporingsinstanties, het openbaar ministerie, maar ook gemeenten en bedrijven, worden noodzakelijke koppelingen van systemen gemaakt. De Justitiële Informatiedienst ontwikkelt en beheert deze gekoppelde systemen in de strafrecht-, jeugd- en migratieketen en bevordert de samenwerking op dit terrein.

Wat kan ik met Portaal?

U kunt als ketenpartner via Portaal bij de informatie die u nodig heeft.

Portaal (achter inlog)

Klik op Portaal om in te loggen.