Vingerafdrukken van verdachten in strafrechtketen overgezet van VVI naar GBV

Vingerafdrukken van verdachten in de strafrechtketen worden sinds kort geregistreerd in de Gemeenschappelijke Biometrie Voorziening (GBV). Op 21 mei dit jaar is deze Justitie-brede GBV officieel van start gegaan. Tot die tijd werden vingerafdrukken opgeslagen in de Voorziening voor Verificatie en Identificatie (VVI). Deze applicatie was echter aan vernieuwing toe.

VVI was van 2011 tot dit jaar dé applicatie waarin de vingerafdrukken, die nodig zijn bij het vaststellen van de leidende identiteit van een verdachte, werden opgeslagen. De voorziening werd in de strafrechtketen gebruikt voor identificatie en verificatie van verdachten en veroordeelden. Samen met de strafrechtketendatabank (SKDB) was de VVI van groot belang voor de Justitiële Informatiedienst (Justid) als Matching Autoriteit.

In 2019 constateerde Justid samen met het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) dat een gezamenlijke nieuwe voorziening voor biometrische gegevens de beste oplossing was voor de verouderde VVI. De GBV is gebaseerd op een vergelijkbare voorziening die sinds kort in de migratieketen wordt gebruikt.

Voordat de GBV daadwerkelijk in gebruik kon worden genomen, moesten er eerst alle vingerafdrukken worden overgezet van de VVI naar de GBV. We zijn in maart met deze datamigratie begonnen. Toen duidelijk was dat alle vingerafdrukken succesvol waren overgezet, hebben we op 21 mei de registratie in VVI stopgezet. Vervolgens hebben we het lijntje naar de GBV geopend en al snel werden de eerste registraties van nieuwe vingerafdrukken zichtbaar.

Als Justid blikken we tevreden terug op een prettige samenwerking met onder meer JenV, de politie en leveranciers. We willen alle betrokkenen binnen en buiten Justid van harte bedanken!