Misdrijven en overtredingen

De wet bepaalt of een strafbaar feit een misdrijf of een overtreding is. Overwegend geldt dat ernstige strafbare feiten misdrijven zijn en de overige feiten overtredingen. Er zijn veel wetten waarin strafbare feiten zijn opgenomen. De meest bekende zijn het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994. Andere voorbeelden van wetten zijn de Opiumwet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Wet op de economische delicten en de Wet wapens en munitie.

Diefstal, mishandeling en rijden onder invloed zijn voorbeelden van misdrijven. Openbare dronkenschap en onverzekerd rijden zijn voorbeelden van overtredingen.

Ook grove snelheidsovertredingen en ernstige verkeersovertredingen kunnen strafrechtelijk worden afgehandeld. Deze overtredingen komen daarom meestal wel op het strafblad. Uitgezonderd zijn de (lichte) verkeersovertredingen die onder de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving verkeersvoorschriften, beter bekend als de Wet Mulder.

Let op: onder misdrijven vallen ook feiten waarvan de ernst misschien niet direct zo wordt gezien, zoals het bezitten van een paar xtc-pillen (harddrugs) en kleine winkeldiefstallen. Ook bedreiging, vernieling, belediging en veel milieudelicten zijn misdrijven.

Terug naar strafblad overzichtspagina