Misdrijven en overtredingen

De wet bepaalt of een delict een misdrijf of een overtreding is. De ernstigere delicten zijn misdrijven en de rest zijn overtredingen. Beide staan in het Wetboek van Strafrecht, maar ook in allerlei bijzondere wetten en regelingen (zoals de Opiumwet, de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Wet op de economische delicten, de Wet wapens en munitie en vele andere).

In het algemeen zijn de ernstigere delicten - zoals diefstal, mishandeling en alcohol in het verkeer - misdrijven. De overige delicten - bijvoorbeeld openbare dronkenschap, bepaalde snelheidsovertredingen en onverzekerd rijden - zijn overtredingen.

Let op: onder misdrijven vallen ook feiten waarvan mensen dit misschien niet verwachten, zoals het bezitten van een paar xtc-pillen (harddrugs) en kleine winkeldiefstallen. Ook mishandeling, bedreiging, vernieling, belediging en veel milieudelicten zijn misdrijven.

Terug naar strafblad overzichtspagina