Inrichten archief

JenV organisaties bewaren veel digitale documenten langdurig, soms zelfs meerdere decennia. Denk bijvoorbeeld aan TBS-dossiers of het Nationaliteitenregister. Een ingericht digitaal archief in het Centraal Digitaal Depot (CCD+) maakt het voor ambtenaren mogelijk om snel relevante, cruciale informatie terug kunnen vinden, te kunnen raadplegen en te kunnen delen met ketenpartners. De archiefinrichting zorgt er ook voor dat er informatie kan worden afgeschermd, want niet iedereen mag natuurlijk overal bij. De informatie in het archief moet bruikbaar, integer, authentiek en betrouwbaar zijn. Metagegevens (informatie over documenten) spelen daar een belangrijke rol bij. De archiefinrichting zorgt ervoor dat metagegevens altijd op dezelfde manier kunnen worden vastgelegd.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV ketens en gebruik gaan maken van het CDD+.

Voordelen

 • Documenten zijn digitaal beschikbaar in een geordende staat.
 • Documenten zijn geschikt voor duurzame opslag.
 • Documenten zijn uitwisselbaar met ketenpartners.
 • Dossiers en documenten zijn voorzien van de vereiste metadata.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Onder meer de volgende organisaties maken al gebruik van deze dienst:

 • Nationale Politie, Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM);
 • Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V);
 • Hoge Raad;
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Koninklijke Marechaussee (KMar);
 • De Rechtspraak.

Hoe werkt het?