Digitaal archiveren

De JenV-organisaties beheren veel digitale documenten. Sommige slechts een korte periode, andere tientallen jaren. De Justitiële Informatiedienst biedt hen de mogelijkheid om die digitale documenten op te slaan in een geschikte omgeving.

Voor flitsfoto’s is dat de Centrale Digitale Opslag (CDO), voor de overige documenten het Centraal Digitaal Depot (CDD+). Het CDD+ biedt daarbij als extra diensten het verduurzamen van de documenten en uitwisselen van documenten met ketenpartners.

Doelgroep

Alle organisaties die actief zijn binnen de JenV-ketens.

Voordelen

 • Documenten kunnen eenvoudig en gecontroleerd worden vernietigd na het verstrijken van hun bewaartermijn.
 • Documenten kunnen (via eigen applicaties) beschikbaar worden gesteld aan derden.
 • Documenten kunnen worden uitgewisseld tussen ketenpartners (alleen tussen gebruikers van het CDD+ die daar toestemming voor hebben gegeven) volgens het principe van enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik. Zie ook de dient Delen van documenten.

Wie maakt er al gebruik van de dienst?

Gebruikers van deze dienst zijn onder meer:

 • Nationale Politie, Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM);
 • Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);
 • Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V);
 • Hoge Raad;
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • Koninklijke Marechaussee (KMar);
 • De Rechtspraak.

Hoe werkt het?